‘den Innovation’ brandt …

De brand in de Innovation was een regelrechte ramp die, in de namiddag van 22 mei 1967, het Brusselse filiaal van de Belgische grootwarenhuisketen Innovation trof. Vandaag 55 jaar geleden vielen er 323 doden en 150 gewonden. Er waren naar schatting 800 aanwezigen toen de brand rond 13u20 werd opgemerkt. Het vuur raasde verschrikkelijk snel om zich heen…

* Het warenhuis was gevestigd in een doolhof van verschillende gebouwen. Vooral in het zelfbedieningsrestaurant hadden veel mensen pas laat in de gaten dat er brand was. Zij konden geen kant op toen het vuur hen bereikte.

* Ook in de andere gebouwen beseften velen niet wat er aan de hand was, doordat het brandalarm op hetzelfde tijdstip afging als de bel die dagelijks het middageten van het personeel aankondigde.

* Rond 13u20 werd door een verkoopster brand opgemerkt in een kleine opslag voor kinderkledij op de eerste verdieping. Toen de brandweer eraan kwam had het vuur de centrale koker al bereikt waardoor het extra zuurstof kreeg.

* Mensen sprongen uit ramen, terwijl brandweer en omwonenden hen probeerden te redden door dekens te spannen en ladders te plaatsen.

** Eén man overleefde een sprong van de derde verdieping zonder noemenswaardige verwondingen. Rond 15u15 stortte een gedeelte van de winkel in.

* Over de oorzaak van de brand is veel gespeculeerd. Bewijs van kwaad opzet is echter nooit gevonden. Procureur Vélu drukte de geruchten over een aanslag de kop in door te bevestigen dat er slechts één vuurhaard was geweest.

*  Pas na drie jaar werden de resultaten van het gerechtelijk onderzoek bekendgemaakt. Drie aangestelde experts kwamen tot de conclusie dat zich lekkend stadsgas had opgehoopt boven een vals plafond en dat dit in brand was geschoten door een verhitte lamp.

** In elk geval was het warenhuis helemaal niet brandveilig: de blusinstallatie was ontoereikend, de architectuur droeg bij aan een snelle vuurontwikkeling, de nooduitgangen  waren niet allemaal geopend . Bovendien waren sommige nooduitgangen aangebracht voor de sier (voor ramen en blinde muren). Desondanks besloot het parket niet te vervolgen.

°° Vijf jaar na de brand kreeg België een zeer strenge wetgeving voor brandveiligheid in winkels. Innovation opende in 1970 reeds op dezelfde plaats een nieuw warenhuis. Tijd kost geld…