berlijnse luchtbrug

We blijven nog even in de oorlogssfeer van WO II. De winnaars zijn gekend, de verliezers eveneens. Duitsland maakte een verschrikkelijke tijd mee. Berlijn leed honger. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië kwamen helpen. Van eind juni 1948 tot en met 12 mei 1949 werd Berlijn vanuit de lucht bevoorraad.

* Maar … nadat in de westelijke bezettingszones van Duitsland de D-mark was ingevoerd, voerde de Sovjet-Unie op 23 juni 1948 een eigen munt in voor de Sovjet-bezettingszone en Berlijn.

* De westelijke machten oordeelden echter dat die munt in West-Berlijn niet geldig was. De Sovjet-Unie reageerde hierop door alle toegangswegen naar Berlijn af te sluiten.

* Vanaf dat moment kon West-Berlijn niet meer via water, spoor of weg bevoorraad worden. De Britse en Amerikaanse mogendheden zetten hierop een luchttransportsysteem (Berlijnse luchtbrug) op om de sectoren van Berlijn die onder westerse bezetting stonden te bevoorraden. Dat kon omdat Moskou geen zeggenschap had over het luchtruim boven Oost-Duitsland.

* Soms landde er elke 45 seconden wel een vliegtuig met hulpgoederen voor de twee miljoen inwoners van West-Berlijn. De Sovjets hieven de blokkade op 12 mei 1949 (vandaag 73 jaar geleden) op.

* Als gevolg van de blokkade besloot de Senaat van West-Berlijn dat in Berlijn altijd een voorraad van 180 dagen van primaire levensbehoeften en brandstoffen aanwezig moest zijn, de zogenaamde Senaatsreserve. In 1990 vertrokken de Russen definitief uit Berlijn. Ze namen de Senaatsreserve mee …