PIETER BRUEGEL (DE OUDE)

Wat kon Thomas Vanderveken de Canvas-kijkers voor twee jaar (reeds) twee uur stil krijgen? Een schilderij uit 1565… Als je bovendien weet dat de doorsnee passant er in een museum 17 seconden voor blijft staan, is dat behoorlijk lang.

400px-Pieter_Bruegel_de_Oude_(ca.1525–1569)_-_De_oogst_-_The_Met_New_York_27-02-2016* De korenoogst’, een schilderij van 450 jaar oud die na heel wat omzwervingen in New York terechtkwam en er voorlopig nog zeer lang zal blijven.

* Maker van het schilderij is ‘onze’ Pieter Bruegel, de Oude genoemd om verwarring met zijn nazaten-schilders te vermijden.

images002* Pieter Bruegel dus. Wellicht afkomstig uit het plaatsje Breughel in Nl-Brabant dat zijn naam draagt, geboortejaar onbekend. Sterven deed hij met zekerheid op 9 september 1569.  

* In 1545 , Bruegel moet toen zowat 20 geweest zijn, ging hij in de leer bij Pieter Coecke van Aelst en bekwaamde zich verder in Mechelen. Dan was er nog de voor kunstenaars obligate reis naar Italië alvorens hij zich in Antwerpen vestigde.

* Met zijn etsen, gravures, tekeningen en vooral landschapsschilderijen verwierf hij haast meteen grote faam. Zijn oeuvre is uniek. Niemand schilderde de natuur zo krachtig, precies en veelzijdig.  Bruegel ‘componeerde’ een landschap, met details die fotografisch juist waren, tot en met.

images003* De geniale Bruegel kende zijn volk en hun manier van leven en feesten en bracht dat op een meesterlijke wijze in beeld.

* Bruegel moet erg betrokken geweest zijn in het armoedige en harde bestaan van de plattelandsbevolking.

*** Erg opvallend in al zijn werken is dat niemand lacht. De ‘boerenbruiloft’ bv was een zeer sobere aangelegenheid. De mensen wilden wel, maar het ontbrak hun aan geld en goed onder het Spaanse juk om er een echt vrolijke dag van te maken.Toch probeerden ze de moed erin te houden met een heel simpel eetfestijn (prent). Zelfs dansen deden ze met uitgestreken gelaat.

° Als humanist in tijden van Beeldenstorm en geloofsvervolging bekritiseerde Breugel de wantoestanden van zijn tijd met … verf en penseel, zijn sterkste wapens.

° Bruegel was geen veelschilder. Amper een vijftigtal werken van hem zijn bekend, allemaal van een uitzonderlijke kwaliteit. Na zijn dood steeg zijn faam pijlsnel.

° De machtigste kringen in de maatschappij van toen wedijverden met elkaar om werken te bemachtigen. Die werden voor alle doeleinden als pasmunt gebruikt. Daarom ook verhuisden ze naar de meest onwaarschijnlijke oorden op aarde. En daardoor kwam ‘De Korenoogst’ in New York terecht. Jammer, hé.