de ‘toevallige’ ontdekker

– De ‘toevallige’ ontdekker van het enorme continent… Amerika –    

Christoffel Columbus…Het was 12 oktober 1492 toen hij voet aan wal zette in … Indië. Dacht hij althans. Maar dat was helemaal niet zo.

* Zonder het echt te beseffen, haalde Columbus de hele aardrijkskunde én geschiedenis van toen overhoop… door de ontdekking van een onbekend, maar immens groot continent … Amerika , zoals het na Columbus zou genoemd worden naar zijn echte ontdekker, Amerigo Vespucci.

Christopher Columbus portrait from Salvadoran money* Vooraleer hij het plan opvatte om op zoek te gaan naar een kortere zeeroute naar Azië nam Columbus vanuit zijn geboortestad Genua aan verscheidene handelsreizen deel. Kwestie van de stiel te leren.

* Columbus was er van overtuigd dat de aarde rond was. In die dagen was dat nog geen evidentie. Door een nieuwe zeeroute , pal westwaarts , te varen, zou hij beslist in Azië belanden.

* Cipangu (huidig Japan) lag slechts 3 500 km ver, rekende hij verkeerd uit. In werkelijkheid waren er dat bijna 20 000, een zeereis van zeker 85 dagen. Gezien de toenmalige navigatietechnieken en bevoorrading volstrekt onverantwoord. Maar soit, Columbus geloofde in zijn eigen rekensommetje. Nu nog een sponsor vinden.

* Na een schipbreuk tijdens een handelsvaart voor de kust van Portugal, kwam hij bij de koning terecht. Die wees hem door. Aan het Spaanse hof van Albrecht en Isabella had men wel oren naar zijn plannen. De koning had veruit de meeste belangstelling had voor de fortuinen die Columbus hem voorspiegelde.

* Columbus kreeg een opdracht en vaarde uit van op de Canarische Eilanden met 3 boten: de ‘Nina’, de ‘Pinta’ en de ‘Santa Maria’. U allen welbekend van de lessen geschiedenis op school.

images (5)boten* Columbus mocht echt van geluk spreken dat zijn theorie van ‘de oceaanzee’ niet klopte en dat er wel degelijk land, zelfs een immens continent lag tussen Europa en Azië. Al geloofde hij het zelf niet.

* 12 oktober 1492 dacht Columbus dat India voor zijn voeten lag , maar van een rijke Aziatische beschaving was geen sprake. De inboorlingen waren wild, liepen haast naakt rond en spraken een taaltje dat niemand verstond.

* San Salvador doopte hij de plaats waar hij geland was. Dagen later vielen de eerste doden omwille van de ziektekiemen die de Spanjaarden meebrachten en (ongewild) kwistig verspreidden.

* Columbus voer verder en bereikte Cubanacan (Cuba). Dat taaltje interesseerde hem meer, omwille van die ‘Kan’ aan het einde. Kan’s waren grote heersers in Azië. Toen ook dat niet bleek, ontdekte Columbus ongewild ook nog Haïti (Hispaniola).

* In de lente van 1493 keerde hij terug naar Spanje , deed zijn relaas bij de koning en werd uitbundig ontvangen.

* In het najaar van datzelfde 1493 zette Columbus opnieuw koers naar ‘zijn Azië’. Want hij bleef er nog steeds van overtuigd dat hij in Azië was geweest.

* Aan boord van de 17-koppige vloot waren nu ook 1 200 avonturiers die best een nieuw leven in die verre wereld wilden wagen. Onbewust werden zij de eerste Spaanse kolonisten van Haïti.

*** Dat Columbus zijn eerste twee tochten baseerde op onjuiste berekeningen en Midden-Amerika ’per ongeluk’ ontdekte, maakt zijn prestaties niet minder groot.

amerigo-vespucci-9517978-1-402* De man die jaren na hem Amerika echt zou ‘ontdekken’ was Amerigo Vespucci, een Italiaan uit Florence.

* De brieven die Vespucci schreef over zijn belevenissen en bevindingen onderweg zorgden er in Europa voor dat algemeen aanvaard werd dat de pas ontdekte wereld niet Indië of zomaar een eilandje was, maar een heel nieuw werelddeel, Terra Nova of de ‘Nieuwe Wereld’.

* De Duitse cartograaf Martin Waldseemüller was zo onder de indruk van Vespucci’s beschrijvingen dat hij in 1507 het ontdekte land Amerika noemde, naar Amerigo Vespucci.

* In 1538 werd op een landkaart van onze eigenste cartograaf Mercator de naam Terri Americi’ gebruikt om zowel Noord- als Zuid-Amerika aan te duiden. Maar die naam geraakte nooit echt ingeburgerd. Noord en Zuid werden twee werelden, gescheiden door  een vrij dunne reep land dat men later Midden Amerika zou heten.

* Wat na de ontdekking van Amerika zou gebeuren, had liever niet plaatsgevonden. Grote delen van Afrika werden zowat ‘ontvolkt’ door gewetenloze slavenhandelaars , waarbij ook onze noorderburen zeker niet vrijuit gingen.

* De gevolgen ervan zijn haast nog dagelijkse kost in de nieuwsberichten vanuit de VS . Nog steeds behandelt men daar de verre nazaten van de slaven van destijds als minderwaardige burgers. Een regelrechte schande voor wat zich de hele echt beschaafde wereld noemt. Ondanks Black Lives Matter.