‘HET WARSCHAUPACT’ EN ‘DE KOUDE OORLOG’

De jeugd heeft er wellicht nooit over gehoord, en dat is hun goed recht. Het ‘Warschaupact’ is immers reeds geschiedenis vanaf 1991 toen het officieel ontbonden werd. Meteen ook het einde van de ‘Koude Oorlog’ tussen Oost- en West-Europa. Het pact duurde amper 42 jaar.

* In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog werd in 1949 de NAVO opgericht, de Noord-Atlantische VerdragsOrganisatie.

l_nikita chroesjtsjov * Toen ook West-Duitsland op 9 mei 1955 lid werd van de NAVO besloot Sovjetleider Nikita Chroetsjov dat de communistische landen in Oost-Europa dringend aan een tegenhanger toe waren.

* Een heleboel landen deed mee, van Rusland (Sovjet-Unie) over Roemenië tot wat toen nog Tsjecho-Slowakije was. Alleen Joegoslavië, met zijn president Tito bleef aan de kant.

*** Op 14 mei 1995 werd het Warschaupact ondertekend.

*  NAVO en WARSCHAUPACT hebben echter nooit een rechtstreeks militair conflict gehad, maar bestreden elkaar in wat toen de Koude Oorlog heette.

* De Duitse Democratische Republiek, DDR, die Berlijn omsloot en opdeelde in een West- en Oostkant, was daarvan het frappantste voorbeeld. Toen de Berlijnse Muur op 9 november 1989 viel, kreeg het Warschaupact  een fameuze knauw en werd zijn bestaan niet lang meer gegarandeerd.

*** Het Warschaupact werd officieel ontbonden op 1 juli 1991.

* Tweemaal had het Warschaupact  ingegrepen bij zijn eigen lidstaten. In 1956 maakte het een einde aan de Hongaarse opstand. Een tweede keer in 1968 toen de straten van Praag werden schoongeveegd en er een einde kwam aan de ‘Praagse Lente’.

images

* Grote figuur achter de val van de Muur en later van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was Michaël Gorbatsjov, de man van perestrojka (hervorming) en glasnost (openheid). Hij kreeg hiervoor  in 1990 de Nobelprijs voor de Vrede.

* De meeste ex-Warschaulanden werden vanaf 1999 over 2004 tot 2009 lid van de NAVO.

° bewerkte teksten uit Wikipedia/Historiek – vrije foto’s