EERSTE MODERNE OLYMPISCHE SPELEN

De oude Olympische Spelen werden gehouden in Olympia. Alleen mannelijke Grieken mochten meedoen. Buitenlanders kwamen niet in aanmerking. Toen de Romeinen in 393 Griekenland kwamen bezetten, werden de Spelen simpelweg verboden.

images55

* Later, heel veel later volgden verschillende initiatieven in Europa, maar uiteindelijk was het Pierre de Coubertin die de Spelen nieuw leven kon inblazen. Het was 5 april 1896 dat de eerste moderne Olympische Spelen voor geopend werden verklaard.

* De Coubertin stond voor de bevordering van een harmonieuze lichamelijke en geestelijke opvoeding van de jeugd en voor de versterking van de vriendschapsbanden tussen de volkeren.

* Op de olympische vlag staan vijf gekleurde ringen. Die staan voor verbondenheid van de continenten tijdens de Spelen. De vlag werd in 1920 voor het eerst gebruikt voor de Spelen in Antwerpen, al 101 jaar geleden.

* Het olympische credo van de Coubertin vertelde dat ‘deelnemen belangrijker was dan winnen’, maar dat sloeg vrij snel onofficieel om in ‘winnen is belangrijker …’. De officiële slogan daarentegen hield stand (citius, altius, fortius of sneller,hoger, sterker).

* Nog steeds wordt de olympische vlam in de historische stad Olympia met zonlicht aangestoken en in estafette ter bestemming gebracht. De gouden fakkel is 80 cm hoog en weegt 800 gram. De oudste drager was 100, de jongste 11. Het Olympisch vuur brandde voor het eerst in 1928 in Amsterdam.

* De minimumleeftijd voor deelname is 16. Het kostenplaatje overschrijdt tegenwoordig de 10 miljard euro. Omwille van de coronapandemie werden de Spelen in Japan van 2020 overgeheveld naar vorig jaar 2021. Maar dat wist u al.