MARTIN LUTHER KING

Op 4 april 1968 werd de Amerikaanse dominee en burgerrechtenactivist Martin Luther King op het balkon van het Lorraine Motel in Memphis, Tennessee vermoord.

763° Bekendheid verwierf King in 1955. Toen weigerde de zwarte Rosa Parks haar plaats in de bus af te staan aan een blanke, wat verplicht was in de staat Alabama. De politie werd er bijgeroepen en Parks kreeg een boete. Ze weigerde te betalen, werd gearresteerd en in februari 1956 berecht voor verstoring van de openbare orde.

° King organiseerde prompt een protest en een grootschalige boycot van het openbaar vervoer. Na bijna 400 dagen van onderhandelen had hij succes: de wet werd veranderd!

° Net als Gandhi wou King geweldloze protesten voeren voor gelijke burgerrechten voor blank en zwart. Aan de door hem georganiseerde stakingen en marsen namen ook veel blanke Amerikanen deel.

° 28 augustus 1963 organiseerde hij de later legendarisch geworden mars naar Washington. Tweehonderdduizend mensen namen eraan deel. Aan het einde van de mars hield hij op de trappen van het Lincoln Memorial zijn memorabel speech ‘I have a dream’ waarin hij de hoop uitsprak dat mensen wel op hun gedrag maar niet op hun huidskleur beoordeeld zouden worden.

° Deze speech wordt gezien als het hoogtepunt van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Martin Luther King kreeg voor zijn toespraak in 1964  de Nobelprijs voor de Vrede.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail