GERTRUDISKERK GROOT-VORST IN NIEUW KLEEDJE

“Morgen maandag 22 mei verschijnen geleidelijk aan de gerestaureerde gevels van het torengebouw”, meldt ons een fiere Felix Vanbel , animator van de saneringswerken aan de St- Gertrudiskerk.

Vorig jaar 1 juni 2022 werd gestart met de gevelrestauratie van de kerk. De  maanden juni en juli 2022  gingen volledig op in de opbouw van de ontelbare stellingen aan het torengebouw.

Daarna werd de ganse constructie ingepakt. De echte restauratiewerken konden stofvrij -voor de mensen op de grond- aanvatten.

We zijn nu bijna een jaar verder en de werken zijn zeer ver gevorderd. Vanaf morgen maandag 22 mei kunnen we getuige zijn van de kwaliteit van het geleverde werk. De ontmanteling gebeurt van boven naar beneden. De stellingen worden  afgebouwd.

Het herstelde uurwerk is reeds teruggeplaatst en komt weer terug in beeld. Dinsdag 23 mei worden de Proximus- antennes voor de GSM-installatie terug plaatsen. De bliksemafleiding van het torengebouw is intussen alweer volledig in orde gebracht.

“De restauratie van de grote inkomdeur van het torengebouw blijft nog uit te voeren. Maar we zullen met z’n allen kunnen vaststellen dat de restauratie kwaliteitsvol is gebeurd en dat  de Sint-Gertrudiskerk opnieuw zal stralen als geklasseerd monument”, aldus nog een stralende Felix.

* foto LV – de toestand van de kerk op 23 mei

De voegen van gevels van het kerkgebouw zijn uitgeslepen en tal van defecte stenen werden inmiddels vervangen. De voegwerken en de herstelling van de kerkhofmuur komen tijdens de volgende maanden verder aan bod.

In het najaar wordt gestart met de vervanging van de verwarmingsinstallatie. Daarbij wordt overgeschakeld op een gasinstallatie. De brander verdwijnt uit het torengebouw en wordt ondergebracht in de L- sacristie. In de kerk zullen 8 vloerconvectoren zorgen voor een gelijkmatige warmteverspreiding in het ganse gebouw.

Blijft nog de restauratie van het ganse interieur en de herinrichting van het torengebouw. De toren zal op een veilige manier èn op afspraak kunnen bezocht worden.

Het wordt  uitkijken naar de dag waarop we vanuit de gerestaureerde toren in bewondering de ganse omgeving afspeuren met als belangrijkste herkenningspunt de … abdij van Averbode.