BLAARDONK VERZUIPT

Zwellende grachten en ondergelopen weilanden. Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen in BLAARDONK – Varendonk.

Er viel de voorbije dagen veel neerslag. Niet uitzonderlijk veel voor een wintermaand, maar de toestand in Blaardonk-Varendonk doet andermaal het tegengestelde vermoeden.

Intussen staan 7,5 ha aan weilanden onder water. De Grote Laak stroomt door Blaardonk-Varendonk. Door gebrekkige ruiming aan Laak en Nete blijft het water stilstaan. Met alle gevolgen van dien.

Vervuild water

Het ‘vernatten’ van de omliggende weilanden heeft een vrij grote impact op de omliggende landbouwbedrijven. Bovendien is de Grote Laak een erg vervuilde waterloop. Dit vervuilde water bevuilt de omliggende weilanden waardoor die stilaan het ganse jaar door onbruikbaar worden.

“We hameren er daarom op bij de Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM), die bevoegd is voor de ruiming van de Grote Laak, om extra inspanningen te leveren aan de monding in de Grote Nete”, aldus cd&v-voorzitter Stein Voet.

Ook in Veerle en Vorst trad de Laak buiten haar oevers.

“Weldra zal na jarenlang aandringen de Grote Laak eindelijk gesaneerd worden. Wanneer het probleem aan de monding niet wordt aangepakt zal het saneren onvoldoende effect hebben. “

(foto’s LV- drukken voor groter beeld))