dood van … mozart

Samen met Johann Sebastian Bach en Ludwig van Beethoven wordt Mozart beschouwd als componist die een diepgaande invloed uitoefende op alle na hem komende componisten.

* Mozart was een wonderkind, dat op uitzonderlijk jonge leeftijd viool, klavecimbel en orgel speelde en kwalitatief hoogstaand werk componeerde.

** Mozart overleed op 5 december 1791 , vandaag 231 jaar geleden. Over de doodsoorzaak wordt tot op heden gediscussieerd.

* Mogelijk stierf hij aan een nierziekte of aan een hitziges Friesel Fieber wat neerkomt op een zware infectie.

* De onderzoekers bestudeerden alle beschrijvingen van Mozarts aandoening en keken in de Weense archieven waaraan jonge mannen doodgingen in de jaren voor en na Mozarts dood.

** Deze gegevens wezen erop dat er ten tijde van Mozarts dood een streptokokkenepidemie heerste. De vermoedelijke haard was een militair hospitaal. En omdat soldaten vaak bijverdienden als muzikant, is het waarschijnlijk dat Mozart de bacterie opliep “via een soldaat die speelde in het orkest dat hij twee dagen voor zijn ziekte nog dirigeerde.”

* Mozarts uiterlijk en persoonlijkheid is al sinds zijn dood een onderwerp van discussie tussen historici en Mozartliefhebbers. Authentieke portretten van Mozart zijn er weinig. Omdat bijna elk schilderij dat van hem gemaakt is duidelijke verschillen vertoont, kan niemand met zekerheid zeggen hoe Mozart er echt uit heeft gezien.

* Zijn zuster omschreef hem als “klein, schraal, bleek van gelaatskleur, zonder de geringste pretentie in gelaatsuitdrukking of lichaamsbouw”.

* De schrijver Ludwig Tieck, die Mozart in 1789 ontmoette, noemde hem “klein, vlug, beweeglijk en met puilogen, een onaanzienlijke figuur”.

* Het dodenmasker van Mozart is volgens zijn vrouw Constanze op de grond gevallen en onherkenbaar in stukken gebroken.

* Mozarts zuster Nannerl omschreef haar jongere broer als bleek, tenger en klein. Mozart zou tussen 1,54 m tot 1,65 m groot zijn geweest.

*** Massa’s Mozart in diverse media … Leuk zoekgenot.