Vallei van de Grote Nete

De Vlaamse Regering keurde eind ’21 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP ‘Vallei van de Grote Nete’ dat tussen de op- en afrit Geel-Oost van de E313 en Nijlen ligt.

* Voor Laakdal gaat het hier over het gebied van de Grote Nete dat de gemeente scheidt met Oosterlo (Geel), Trichelhoek en Varendonk. Vlaanderen wil met dit GRUP ruimte creëren voor het Geactualiseerd Sigmaplan.

* Concreet betekent dit dat men de dijken langs de Grote Nete wil verlagen en het debiet van het water wil tegenhouden door drempels te plaatsen waardoor men het water gecontroleerd kan laten overstromen.  Ook landinwaarts zullen dijken worden gebouwd om het gebied te laten vernatten en de grondwaterstand te verhogen. Op deze manier zal de natuurwaarde in dit gebied verbeteren.

* Gemeente Laakdal heeft alle 84 eigenaars die door het GRUP geïmpacteerd worden, op de hoogte gebracht. Daarvoor werd een inspraakronde voor hen georganiseerd”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Frank Sels uit. “Wij willen dat de percelen de bouwrechten behouden en de zonevreemde woningen dienen minstens te kunnen beschikken over een bebouwbare zone van 50m.  Daarnaast willen wij ook een volwaardige compensatie voor eigenaars in het gebied die opteren voor her-localisatie of gebruik willen maken van de koopplicht.”

* “Omdat de effecten op landbouw op dit moment onvoldoende in kaart zijn gebracht, vragen wij om een LER (Landbouw Effecten Rapport) uit te voeren”, aldus schepen van Landbouw Gerda Broeckx.