SCHEIDING van NOORD EN ZUID

Onze voorouders konden nog twisten op hoog niveau over hemel en hel. En maakten daar een staatszaak van. Lees maar …

In 1566 , tien jaar na de troonsafstand van Keizer Karel V in 1556, was er ‘de Beeldenstorm’ . In 1585 spijtig gevolgd door ‘de val van Antwerpen’. Wat meteen ook de start werd van de definitieve scheiding tussen Noord (de Republiek) en Zuid (Filips II Spanje) was.

Voor de echt definitieve afscheiding was het nog wachten op 1648 en de ‘Vrede van Munster’.

*   Maar eer het zo ver was, had op 13 november 1618 de synode van Dordrecht plaats. Die duurde liefst tot 29 mei 1619 en moest een einde maken aan het conflict tussen remonstranten en contra-remonstranten.

*   Het woord synode komt van het oude Griekse woord voor samenkomst.

*   In 1618 had de Republiek een wapenstilstand met Spanje gesloten, ‘het 12-jarig Bestand’ zou later blijken. Omdat het even rustig was op de slagvelden, kwamen een aantal tegenstellingen binnen de Republiek bloot te liggen. Een van de grote twistpunten was religieus van aard en ging over de voor-bestemdheid van de mens. Had God al van te voren bepaald wie in de hemel kwam en wie niet?

*   De landelijke kerkvergadering die bekend werd onder de naam synode van Dordrecht begon op 13 november 1618 en duurde tot 29 mei 1619. De Synode van Dordrecht veroordeelde het arminianisme.

°  De arminianisten  deelden de mening van hoogleraar Arminius  die zei dat God ‘niet bij de geboorte’ bepaalde of een schepsel naar de hemel of hel zou gaan.

°  De contra-remonstanten  volgden de andere godgeleerde Gomarus . Die zag geloof als een gevolg van goddelijke genade en niet als een menselijke verdienste.

Uiteindelijk werd het arminianisme veroordeeld.

*  In Dordrecht werd ook besloten om de hele bijbel uit het Hebreeuws en het Grieks (de oorspronkelijke talen van de Bijbel) in het Nederlands te vertalen. De Nederlandse vertaling, die pas in 1637 klaar was, leverde een belangrijke bijdrage aan de eenheid en het karakter van de Nederlandse taal.

*  De Bijbel kreeg de naam Statenvertaling omdat de Staten-Generaal de vertaling bekostigde en autoriseerde. 

En het zuiden ? Dat bleef nog geruime tijd onder de  Spaanse knoet.