CHRISTOFFEL COLUMBUS

Christoffel Columbus werd lange tijd gezien als de ontdekker van Amerika in 1492. Ongewild. Hijzelf heeft immers nooit geweten dat het niet Indië was waar hij naartoe wou. Het korte relaas van zijn 4 reizen…

* In 1476 wordt het schip waarop hij vaart aangevallen door een piraat en tot zinken gebracht. De Italiaanse koopman Columbus spoelt meer dood dan levend aan op de Portugese kust.

* In 1484 vraagt Columbus de Portugese koning om steun voor een expeditie naar het westen. Die krijgt hij niet.

* Een jaar later vertrekt Columbus naar Spanje en vraagt daar koning Ferdinand en koningin Isabella om steun. De Spanjaarden zijn echter te druk bezig met de Moren uit Spanje te verjagen. In april 1492 krijgt Columbus toch koninklijke goedkeuring voor zijn reis.

De eerste reis

Met drie schepen en negentig bemanningsleden vertrekt Columbus in augustus 1492 naar het westen. Op 12 oktober 1492 komt land in zicht. Omdat Columbus denkt in Indië te zijn, noemt hij de inwoners Indianen. Later heet hij het eiland San Salvador (heilige verlosser).

* Eén van zijn bevelhebbers gaat er dan met één van de drie schepen vandoor, nadat die de Indianen hoorde praten over een goudeiland. Columbus zet de achtervolging in en komt terecht op Hispaniola, het huidige Haïti en de Dominicaanse Republiek. In het huidige Haïti zet hij de eerste nederzetting neer in de ‘Nieuwe wereld’ (La Navidad).

** In maart 1493 doet Columbus in Spanje het relaas van zijn reis. Ferdinand en Isabella zijn één en al oor.

Tweede reis

24 september 1493 , vandaag 529 jaar geleden, vertrekt Columbus opnieuw naar het westen, nu met 17 schepen. Hij meert aan op de eilanden Dominica, Guadeloupe en Puerto Rico.

* In zijn nederzetting La Navidad verneemt hij dat de 39 Spanjaarden die waren achtergebleven, vermoord werden door Indianen. Columbus sticht een nieuwe kolonie: Santa Domingo, de huidige hoofdstad van de Dominicaanse Republiek.

* Vooraleer hij terugkeert naar Spanje, ontdekt hij Jamaica. En nadat hij  honderden kilometers langs de Cubaanse kust  heeft gevaren, is de ontdekkingsreiziger ervan overtuigd dat hij het vasteland van Indië heeft bereikt.

Derde reis

 De derde reis wordt een memorabele. In 1498 ontdekt Columbus voor het eerst het vasteland van Zuid-Amerika bij de rivier Orinoco in het huidige Venezuela. Ook ontdekt hij het eiland Trinidad.

* Op Hispaniola gaan zijn mannen zich te buiten aan de indianen. Die worden mishandeld en vermoord. Columbus kan geen orde op zaken stellen.

* In Spanje wordt Columbus onder meer beschuldigd van machtsmisbruik, razzia’s op inboorlingen en het ergste … volgens de katholieke geestelijken: hij had de meegereisde missionarissen verboden inboorlingen te dopen.

** Columbus verbood dat dopen omdat de inboorlingen dan nog als slaven gebruikt konden worden. Christenen mochten andere christenen namelijk niet als slaaf verkopen. Columbus krijgt zes weken effectieve gevangenisstraf.

Vierde reis

In 1502 krijgt Columbus opnieuw toestemming om weer de zee op te gaan. Hij zoekt nu de doorgang die Marco Polo heeft beschreven: de straat Malakka tussen Maleisië en Sumatra. Die straat wordt uiteraard nooit gevonden…

* Wel bereikt hij de kust van Kaap Gracias a Dios bij Venezuela. De reis duurt langer dan normaal. Columbus ligt een tijd in coma, hij raakt in gevecht met lokale indianen en zijn schepen raken beschadigd door de houtetende paalworm.

* Op de terugweg komt hij in een hevige storm terecht. Hij blijft een jaar in Jamaica om op hulp te wachten uit Santa Domingo. Pas in 1504 komt hij terug in Spanje.

* Christoffel Columbus overlijdt in 1506. De ontdekkingsreiziger heeft tot zijn dood gedacht en volgehouden dat hij in Indië was geweest. De ontdekking van Amerika in 1492 wordt wel algemeen gezien als de overgang van de middeleeuwen naar de moderne tijd.

Onjuistheden …

* Er bestaan veel onjuistheden en verschillende opvattingen over de ontdekkingsreiziger Columbus. Door sommigen wordt hij gezien als een held, anderen zien hem als een roofzuchtige veroveraar.

* Dat laatste werd versterkt toen in 2006 het proces-verbaal van Bobadilla werd teruggevonden. Veel historici denken dat dit document slechts de ‘gekuiste versie’ van het werkelijke rapport is …

Oef, we zijn erdoor … Bedankt voor u..w…aandacht. Lees zeker ook  ‘Historiek’