KOFI ANNAN Secretaris-generaal VN

Kofi Annan overleed op 18 augustus 2018 na een kort ziekbed in de Zwitserse hoofdstad Bern.

Kofi Annan slaagde er in de VN nieuw leven in te blazen. In 2001 werd Kofi Annan voor een nieuwe ambtsperiode gekozen.

Bovendien werd hij in dat jaar ook onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede.

*  Boutros Gali benoemde Kofi Annan in 1993 tot onder-secretaris-generaal voor vredesoperaties, waardoor hij verantwoordelijk werd voor de VN-vredesmachten die in verschillende werelddelen actief waren.

* Bij zijn aantreden als secretaris-generaal van de Verenigde Naties in 1996, werd Kofi Annan geconfronteerd met de mislukte VN-missies in Ruanda en in Bosnië. Bovendien waren er budgettaire problemen. Veel landen zoals de Verenigde Staten van Amerika, hadden een grote achterstand in de betaling van de contributie.

* Na zijn vertrek bij de Verenigde Naties speelde hij nog een belangrijke rol bij de vorming van een regering van nationale eenheid in Kenia, waar in 2008 een burgeroorlog dreigde.

*** Kofi Annan was een bruggenbouwer, door vrijwel iedereen gezien als gezaghebbend, scherpzinnig en principieel.  (bewerkt uit Historiek en Wikipedia – foto vrij / gratis)