W.0. 1 wordt een feit

Allemaal de schuld van die ene Bosniër, meneertje Princip (zie eerder) …

De Belgische regering had op 23 juli 1914, vandaag exact 107 jaar geleden,  een gedeeltelijke en op 31 juli een algemene  mobilisatie afgekondigd. Koning Albert I van België werd op 2 augustus 1914 opperbevelhebber  van het Belgische leger.

* Na de mobilisatie telde het Belgische veldleger 117.000 manschappen.  Het bestond uit zes legerdivisies en een cavaleriedivisie. Inderdaad, er werd toen ook nog deels gestreden met paard en ruiter (… de slag der Zilveren Helmen in Herk-de-Stad zou de laatste ruiterslag uit de geschiedenis worden).

* Het Belgische verdedigingsplan steunde op de vestingen van de steden Tienen, Leuvern, Waver , Antwerpen, Luik en Namen.

* Duitsland bracht een enorme troepenmacht op de been. Hun 1e en 2e leger moest Brussel innemen. Het 3e Duitse legerkorps zou de Maas bij Namen en Dinant oversteken en het 4e legerkorps nam de streek ten zuiden hiervan bij de grens met Luxemburg voor zijn rekening.

* Koning Albert van België schreef op 2 augustus 1914 nog een persoonlijke brief aan Wilhelm II om het naderend Duitse onheil af te wenden. In de avonduren van diezelfde dag overhandigde de Duitse ambassadeur een ultimatum aan de Belgische regering.

Duitsland eiste een vrije doortocht naar Frankrijk dwars door België en stelde een vergoeding voor eventuele schade in het vooruitzicht. Het Belgische grondgebied zou worden ontruimd van zodra de oorlog voorbij was.

* De Duitse ambassadeur deed in het ultimatum nog een beroep op de Belgische regering om geen verzet te plegen. De Belgische regering wees het Duitse ultimatum op 3 augustus kordaat af 1914.

Een dag later werd België aangevallen… W.O. 1 was ook bij ons een feit !

Op grond van een Britse garantie aan België, werd ook Engeland direct bij de oorlog betrokken. Britse soldaten zouden later onder meer bij Antwerpen worden ingezet.

* De stad Luik was het eerste doel van de Duitsers. Luik werd beschermd door een aantal sterke (?!) forten die de hele landstreek van Oost-België beheersten. Luik moest daarom snel ingenomen worden, meende de Duitse legerleiding. Wat ook zou gebeuren.

“Mijn generaals zijn gedwongen tot de strengste maatregelen tegen Belgiës bloeddorstige bevolking,” zei de Duitse keizer Wilhelm II toen de tegenstand in België een beetje tegenviel.

* De hardnekkige militaire tegenstand en de sabotage van spoorlijnen en bruggen van de Belgen zorgden voor vertraging en een geprikkelde stemming bij de Duitse legerleiding. Op vele plaatsen in het land zouden zij lelijk tekeer gaan …