de wrede Hendrik VIII

Hendrik VIII staat bekend als het prototype van zelfbewuste renaissanve-vorst. Hij was intelligent en geïnteresseerd in kunst en wetenschap. Hij was echter ook liefdeloos, egoïstisch en wreed. Tegenstrevers, echtgenotes of dienaren die hem in de weg stonden, ruimde hij meedogenloos op.

* Hendrik was eveneens berucht omwille van zijn huwelijksperikelen: hij heeft zes vrouwen gehad, van wie hij er twee liet onthoofden.

* Een nog belangrijker ontwikkeling was de geboorte en afscheiding van de Anglicaanse Kerk van de Kerk van Rome, vanwege een conflict met de paus over de ontbinding van zijn eerste huwelijk.

* Toen zijn eerste vrouw hem geen zoon kon schenken – zij had zes kinderen gebaard van wie er slechts één, Mary Tudor, in leven bleef – zag hij dat als een ernstig probleem. Alleen voortzetting van de Tudordynastie door een mannelijke troonopvolger kon volgens hem het land behoeden voor een nieuwe burgeroorlog.

* Hij vroeg dus om nietigverklaring van zijn huwelijk met Catharina aan paus Clemens VII, op dat moment de gevangene van onze keizer Karel V. Daarop brak Hendrik definitief met Rome, wat werd vastgelegd in de Act of Supremacy van 1534.

* Ook Thomas More, de vooraanstaande humanist (paar dagen geleden al in GvL) en vriend van Erasmus, verzette zich hardnekkig, zowel tegen de scheiding van Catharina van Aragon als tegen de breuk met Rome. Thomas More werd meteen berecht wegens hoogverraad en in 1535 terechtgesteld. Hendrik duldde geen tegenspraak, van wie dan ook.

* Ook de titel Fidei defensor  (verdediger van het geloof) werd door de paus  teruggetrokken en Hendrik werd zelfs geëxcommuniceerd uit de Roomse Kerk. Geen nood echter …

* Hendrik huwde  Anna  Boleyn en zij baarde … een dochter. Op 19 mei 1536, drie jaar na haar huwelijk, wordt zij onthoofd. Haar dochter Elisabeth zal in 1558 koningin van Engeland worden en blijven tot 1603.

* De titel Act of Supremacy werd echter door het Engelse parlement in 1544 weer (erfelijk) toegekend aan de latere kroonprins, zijn 7-jarige zoon Eduard VI.

* Die Eduard VI is de zoon van Jane Seymour, de derde vrouw van Hendrik. Hendrik huwde haar op 30 mei 1536, amper 21 dagen na de onthoofding van Anna Boleyn. Jane Seymour  stierf in het kraambed op 24 oktober 1537.

* Tot op de dag van vandaag draagt het Engelse/Britse staatshoofd de titel Act of Supremacy, niet zoals oorspronkelijk bedoeld als verdediger van het rooms-katholieke geloof maar van de Anglicaanse Kerk, de kerk waarvan hij/zij formeel het hoofd is. Die Anglicaanse kerk is nog steeds staatskerk in GB. Zo zie je maar.

Het einde in zicht

* Op 24 januari 1536, Hendrik is dan 44, raakt hij in een ruitertoernooi ernstig gewond. Hij wordt uit het zadel gelicht, zijn gepantserd paard struikelt en valt boven op hem.

* Sindsdien lijdt de koning aan zware migraine-aanvallen, hij heeft spataders en de wonden aan zijn benen raken geïnfecteerd en zullen nooit meer genezen. Deze wonden worden zo ernstig dat hij niet meer kan lopen.

* Hendrik lijdt aan malaria en ernstig overgewicht. Aangenomen wordt dat hij 13 keer per dag at en alles grondig doorspoelde met bier en wijn, tot wel zes liter per dag.

* Bij zijn dood op 55-jarige leeftijd moet Hendrik zowat 178 kg gewogen hebben. Diabetes maakte dat hij ook bijna blind was. Op 28 januari 1547 sterft koning Hendrik VIII op zijn 55ste , waarschijnlijk aan een hartaanval.

° Hendrik VIII wordt in de Saint George Chapel van Windsor Castle begraven, naast zijn derde echtgenote Jane Seymour , de moeder van zijn zoon Edward, de  latere Eduard VI van Engeland, die op dat moment nog minderjarig is.

– (rood drukken voor bijkomende Wikipedia-info) –