DE POMP IN VEERLE

In het midden van de dorpskom van deelgemeente Veerle staat nog steeds een dorpspomp. Midden de voormalige pensenpoel.

Die pensenpoel diende voor brandbestrijding en als drenkplaats voor het vee.

* Alleen de bewoners van het dorp konden van het pompwater genieten, want … Mensen die verderaf woonden hadden immers niet de nodige transportmogelijkheden.

* De pomp kwam er destijds op vraag van vele dorpsgenoten. Mensen die in of aan de rand van de dorpskom woonden en thuis niet konden beschikken over drinkbaar water. Nochtans had vrijwel ieder huis zijn eigen waterput. Over de hygiëne van toen zullen we het maar niet hebben

* De pomp is nu helemaal passé, niet meer geschikt voor die taak. Ze bleef wel staan als blijvende herinnering aan de tijden van toen en … omdat ze een mooi dorpsmonument is. Kijk maar wat er allemaal rond de pomp kan gebeuren…

( foto’s uit 2010 – herdenking 100 jaar kerkbrand – Clem – Saskia VG – ikke))

 …meer foto’s van 100 jaar herdenking kerkbrand – alleen met de pomp erbij!