WILLEM DE ZWIJGER VERMOORD

We zitten in het latere Nederland van de 16de eeuw. Filips II heeft zijn vader keizer Karel opgevolgd, nam zijn definitieve intrek in Spanje en laat het vieze werk hier opknappen door zijn sabelslepers.

In het latere Nederland behelpen de steden zichzelf wel. Hun stadshouders maken het de Spanjaarden heel erg lastig. Zij hebben oren en symphatie voor de niet meer te stuiten golf van protestanten en hun leer. Toch bljjven plaatselijke individu’s aanhangers van Filips, die zich in zijn Spanje ver van het gewoel houdt en de boel in de Nederlanden overlaat aan zijn stadshouders.

Die varen een eigen koers, op weg naar de totale onafhankelijkheid. Maar…er liepen mensen rond die koppig zweerden bij Filips II, zijn katolicisme en … de centen.

Op 10 juli 1584 wordt Willem van Oranje (ook bekend als Willem de Zwijger)  vermoord… Door wie? Lees maar mee in ‘de Almanak met een stuk af’ …