NEDERLAND EN DE SLAVENHANDEL

Midden in de 80 jarige oorlog  stond het leven in de republiek van 7 provincies niet stil.

* De latere Nederlanders (vanaf 1648 Vrede van Munster) maakten van een 12-jarige pauze in hun strijd met Spanje gebruik om op 3 juni 1621 de West-Indische Compagnie (WIC) op te richten.

(foto Het West-Indisch Huis in Amsterdam, voormalige hoofdkwartier van de West-Indische Compagnie – Foto: CC/S Sepp)

* Het octrooi gold voor de handel en scheepvaart op Afrika zuidelijk van de Kreeftskeerkring, op Amerika en op de eilanden in de Atlantische Oceaan. Zeg maar de westkust van Afrika zuidelijk van de Kreeftskeerkring , de oostkust van het continent Amerika en de Caribische eilanden.

** Daarmee had de West-Indische Compagnie het monopolie in de Nederlanden op de trans-Atlantische slavenhandel. Nog steeds een heel grote smet op het Nederlandse blazoen…

* Het idee voor een West-Indische Compagnie speelde al langer. Het doel was een winstgevende handel in het Atlantische gebied én de Spanjaarden beroven van hun voornaamste bron van inkomen.

* De West-Indische Compagnie had het recht om een krijgsmacht te bezitten, bondgenootschappen te sluiten en koloniën te stichten.