de beroemde nederlandse afsluitdijk

Een erg belangrijk geschiedkundig feit van 28 mei haalden we bij onze buren in Nederland en hun wereldberoemde Afsluitdijk.

* Het gehele plan voor de zuiderzeewerken werd opgesteld door Ir. Cornelis Lely (1854-1929). De Nederlandse ingenieur heeft jarenlang gelobbyd om zijn plannen gerealiseerd te krijgen .

* Er waren uiteraard ook tegenstanders. Het leven zou voor de vissers volledig veranderen , was de meest gehoorde. .

* De belangrijkste redenen voor de inpoldering van de Zuiderzee waren bescherming tegen stormvloeden, vorming van een zoetwaterbassin en het verkrijgen van nieuwe landbouwgronden.

* Al in de achttiende eeuw lagen er vele plannen op tafel. Begin 20ste eeuw bleek het plan van Cornelis Lely het meest aantrekkelijke.

* In 1927 werd aan het prestigieuze project begonnen. Na de proefpolder was de afsluitdijk aan de beurt. Het werk vorderde gestaag.

* Het laatste gat van de dijk werd met veel ceremonieel gedicht op 28 mei 1932 , vandaag exact 90 jaar geleden . Op die plaats staat nu het monument met het opschrift: ‘Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst.’

* De Afsluitdijk is meer dan 30 km lang en loopt van Den Oever op het voormalige eiland Wieringen naar Kornwerd op het Friese vasteland. De Afsluitdijk is circa 90 m breed.

* Het aanvankelijke plan was om er een weg èn een spoorweg op aan te leggen . Door de verkeersontwikkelingen na WO II werd het tracé van de spoorlijn echter gebruikt voor een verbreding van de autoweg . De huidige snelweg maakt als E10 deel uit van het Europese wegennet.

* De watersnoodramp van 1953 bewees dat de dijken in het IJsselmeergebied (nieuwe naam voor Zuiderzee) meer dan hun nut hebben.

* De naam Ir. Cornelis Lely werd gegeven aan één van de belangrijkste gemalen om het Wieringermeer droog te malen, het Lely-gemaal in Medemblik én aan de nieuwe plaats Lelystad.

* In mei 2007 werd het standbeeld van ingenieur Cornelis Lely op de Afsluitdijk onthuld ter gelegenheid van het 75-jarige jubileum van de dijk.