De Matthäus-Passion

De “Matthäus-Passion” van Johann Sebastian Bach , de grootmeester van de klassieke muziek is misschien wel het topwerk uit zijn overtalrijke composities .

266px-Johann_Sebastian_Bach* Wanneer Bach de Passion precies componeerde is niet helemaal bekend. Ook is onduidelijk wanneer het stuk voor het eerst werd opgevoerd.

* Mogelijk was dit op 15 april 1729 in de Thomaskirche in Leipzig. Volgens sommigen gebeurde dit al op 11 april 1727, tijdens de vesperdienst op Goede Vrijdag.

* Wel bekend is dat Bach het stuk zelf vier keer opvoerde: in 1727, 1729, 1736 en in 1740. Na zijn dood in 1750 raakte de compositie, net als zijn andere muziek, in de vergetelheid.

* Het zou tot 1829 duren voor de Matthäus Passion opnieuw werd opgevoerd. De uitvoerder was de componist Felix Mendelssohn. Het was de eerste uitvoering van het werk sinds het overlijden van Bach. Mendelssohn is de man die het massale werk van Bach uit de vergetelheid redde.

* Na de historische ingreep van Mendelssohn wou haast iedere muziekliefhebber zijn deeltje van het verzamelde werk van Bach. Bach kende een haast fabelachtige heropbloei. Ook de muziekkenners van nu kunnen niet lyrisch genoeg spreken over de grootmeester.

Knipsel5* De Matthäus-Passion is geschreven voor twee koren. Bach zette de hoofdstukken 26 en 27 uit het evangelie van Mattheus op muziek. In deze hoofdstukken wordt beschreven hoe Jezus wordt verraden en gekruisigd.

* Wie een uitvoering van het passiestuk bijwoont, moet wel over wat zitvlees beschikken. De Matthäus-Passion duurt, afhankelijk van de dirigent , zo’n 2,5 tot 3 uur. Maar een echte muziekliefhebber verveelt zich nooit bij deze hemelse muziek. Voor velen het summum van de hele muziekgeschiedenis.

* Die live-uitvoeringen konden al twee jaar niet plaatsvinden omwille van corona. Maar een echte liefhebber behelpt zich wel op … Goede Vrijdag. De dag bij uitstek om dit meesterwerk nog eens op te leggen. Maar het kan ook altijd tijdens het jaar.