Financiële jackpot voor Vlaams Belang

Vandaag om 13:25 door jvt in De Standaard

De Vlaamse politieke partijen worden voor 82 procent gefinancierd door de overheid. Die financiering wordt berekend op basis van de electorale sterkte van de partijen. Vlaams Belang krijgt met zijn verkiezingsoverwinning een stevige financiële injectie. De verliezers zien hun overheidsinkomsten slinken.

De overheidsinkomsten van Vlaams Belang stijgen na 26 mei tot meer dan 7,7 miljoen euro per jaar. Dat is 5,5 miljoen meer dan voordien, zo berekenden Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens van Vives.

In de verschillende parlementen krijgt de partij zeventig nieuwe medewerkers. Dat brengt het totaal op 87 parlementaire medewerkers.

Door haar stemmenverlies ziet de N-VA haar overheidsinkomsten krimpen van 13 miljoen euro tot 10,5 miljoen euro. Dat blijft wel het grootste bedrag van alle partijen. Tegelijk moet de partij het met 25 medewerkers minder stellen. Enkel CD&V verliest volgens Vives nog meer personeel. Daar worden 26 medewerkers geschrapt. De christendemocraten zien bijna twee miljoen euro per jaar verdwijnen.

Groen zit aan de kant van de winnaars en ontvangt vanaf nu jaarlijks ongeveer 4,3 miljoen euro, dat is 750.000 euro meer dan voordien. De partij mag ook 13 nieuwe medewerkers inzetten.

SP.A ziet zijn overheidsinkomsten dalen van 5.924.000 tot 4.525.000. De socialisten moeten het met 17 medewerkers minder doen. Bij Open VLD is het verlies minder. De Vlaamse liberalen zien 720.000 euro minder en moeten 11 mensen laten gaan.

DE BENDE (PATRICK) HAEMERS

Een van de beruchtste criminelen die België ooit heeft gekend, is ongetwijfeld Patrick Haemers. ‘De Bende Haemers’ was alom geducht. ‘Overvallen plegen was hun levensstijl.’

Patrick Haemers in de jaren tachtig. De naam roept bij iedereen ouder dan dertig beelden op van bloedige overvallen op geldtransporten of van ex-premier Paul Vanden Boeynants die zich op een persconferentie afvraagt … wie hem ontvoerd heeft.

Haemers behoorde bij het Brusselse misdaadmilieu. Hij smokkelde een tijdlang geld voor een aantal klanten van bankier x. De bende Haemers werd nog beruchter om gewelddadige overvallen op verschillende geldtransporten waarbij ze erg militair en professioneel te werk gingen.

27 mei 1989, vandaag exact 30 jaar geleden, werd Patrick Haemers aangehouden in een shoppingcenter in Rio de Janeiro door twee Belgische speurders en een aantal Braziliaanse collega’s.

Daarheen was hij, samen met zijn vrouw Denise Tyack, gevlucht na de ontvoering van de oud-premier Paul Vanden Boeynants. Men kwam hem echter gauw op het spoor.

19 april 1993 startte zijn proces onder grote internationale belangstelling. Edoch…bij gebrek aan genoeg juryleden werd het meteen uitgesteld.

14 mei 1993 maakte Haemers in zijn gevangeniscel er zelf een einde aan.

Van Eyck, een optische revolutie

Knipsel 14De campagne voor het Van Eyckjaar 2020, derde en laatste etappe van het cultuurtoeristische project Vlaamse Meesters, is bezig. Voor de tentoonstelling in het MSK kan de teller alvast beginnen lopen. Het aantal bezoekers is begroot op 240.000. En dat is een voorzichtige schatting, zeggen ze in Gent.

Het restauratieproject van De aanbidding van het Lam Gods vormt de aanleiding, al zal dat in 2020 nog niet afgerond zijn. Het MSK krijgt wel de buitenpanelen, die al eind 2016 van hun vele retouches en vernislagen verlost waren, in bruikleen. De restauratie was ronduit spectaculair. De vele details, het stralende coloriet van het veelluik: ze bleken ongezien. De tentoonstelling wordt opgebouwd rond thema’s of Van Eycks baanbrekende portretkunst. Stuk voor stuk zijn er aanknopingspunten voor te vinden in de buitenste luiken van het Lam Gods.

Het MSK ziet het groots. Het wil de artistieke context rond 1430 schetsen aan de hand van miniaturen, verluchte handschriften, tekeningen, wandtapijten en edelsmeedwerk, maar het zal ook Van Eycks kunst vergelijken met topwerken uit de aankomende renaissance in Italië.

Van Eyck was een hoogontwikkelde kunstenaar, in dienst van de aristocratie. Hij was ambachtsman én geleerde. Brugge was tussen 1420 en 1470 de culturele hoofdstad van Europa. Over Jan Van Eyck weten we echter weinig. De puzzel van zijn biografie moet bijeengeraapt worden aan de hand van zestig stukken: de werken die hij naliet, plus veertig geschreven notities waarin zijn naam opduikt.

Van Eyck signeerde negen schilderijen, die dus met zekerheid van zijn hand zijn. Daarnaast is er sprake van ruim een dozijn ‘eyckiaanse’ werken, toegeschreven aan de kunstenaar of zijn atelier. Van dat oeuvre, verspreid over Europa en Noord-Amerika, komt de helft naar Gent. Vrijdag werd de eerste reeks bruiklenen aangekondigd, w.o. de luiken van het Lam Gods.

De aanbidding van het Lam Gods is een buitenbeentje. Na de restauratie – nu het kleurenpalet en de ruimtelijke kwaliteiten beter tot hun recht komen – kan het veelluik voor het eerst een echte dialoog aangaan met de andere werken. Het is de eerste maal ooit dat de panelen naast ander werk van de Vlaamse meester getoond worden. Alleen dat al maakt de tentoonstelling uitzonderlijk. De buitenluiken van het Lam Gods komen in een geklimatiseerde, beveiligde vitrine. Voor het eerst zullen bezoekers ze van zeer dichtbij kunnen bekijken. (bericht dS)

Van Eyck, een optische revolutie. Van 1/2/2020 tot 30/4/2020 in het MSK, Gent. Ticketverkoop startte 1 februari. Wie voor 1 juli een kaartje koopt, betaalt 22 euro in plaats van 28 euro. www.vaneyckwashere.be

Britten zwaarste, Belgen elfde

Real_Ale_2004-05-09_cropped

 

 

Engelsen zijn de zwaarste drinkers ter wereld, weet de Daily Mail. De gemiddelde Brit is 51 keer per jaar dronken. Dat is dus elke week. Amerika is tweede met 50, kort daarop volgen Canada en Australië

Ook de Belgen doen het niet zo goed met een elfde plek. Op een jaar drinken we ongeveer 35 maal te veel.
Het onderzoek bestudeerde in de wereld het drinkgedrag van ongeveer 120.000 mensen in 36 landen. Chili scoorde het laagst, dus eigenlijk het best.

JAN VAN EYCK IN GENT

Portrait_of_a_Man_by_Jan_van_Eyck
Het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent kondigde gisteren trots aan dat ‘Van Eyck, een optische revolutie’ de grootste Jan Van Eycktentoonstelling ooit wordt.
Er werden vier nieuwe bruiklenen bekendgemaakt. Daaronder De madonna bij de fontein (Van Eyck en atelier) uit een privéverzameling, De annunciatie uit de National Gallery of Art in Washington en een getijdenboek uit Turijn.
Daarmee zullen al zeker negen van de circa twintig sleutelwerken van de schilder van het Lam Gods te zien zijn in Gent. Van het altaarstuk zelf worden de acht gerestaureerde buitenluiken geëxposeerd. In het najaar wordt de definitieve lijst bekend.
De tentoonstelling, met in totaal honderd schilderijen, miniaturen, sculpturen en tekeningen, vindt plaats van 1 februari tot 30 april 2020 in het MSK. (gvds)

(foto: zelfportret Jan Van Eyck)

LOUIS PAUL BOON AL 40 JAAR OVERLEDEN

Schrijver, kunstschilder , scenarist, reportagemaker en ‘viezen tist’, zoals hij zichzelf noemde als fenomenale feminaliefhebber, hij was het allemaal.

Boon-0Oudere lezers herinneren zich Louis Paul Boon beslist nog wel. De jongeman uit 1912 die tot zijn 16de de katholieke technische school van zijn geboortestad Aalst bezocht. En daar werd weggestuurd wegens het bezit van verboden boeken die hij niet bij een katholieke bibliotheek had geleend.

Boon wou schrijver worden, schrijver en schilder. Dat laatste deed hij eerst samen met zijn vader, die gevelschilder was om den brode, zoals dat toen heette. Later schilderde Boon op echt canvas. Maar bekender werd hij als schrijver.

Met schrijven kon hij pas voluit gaan toen zijn vrouw Jeanneke een confectiezaak begon. Louis Paul Boon was een sterk maatschappelijk geëngageerd persoon, een voorvechter van de arbeidersklasse.

Knipsel24

 

Met de ‘De voorstad groeit’ herkende de jury van de Leo Krynprijs , met Willem Elsschot als meest bekend lid, meteen het talent van Boon. Hij won die prijs en het boek werd gepubliceerd bij Manteau.

Boon toonde zich ook in zijn volgende werken een echte linkse rooie rakker, en dat was trappen tegen de benen van de nog alom sterke katholieke kerk. Mede daardoor  lag het Roomse Vlaanderen niet met wijd open armen op hem te wachten.

Veel boeken verkocht Boon niet bij het brede publiek. In zo ver dat Manteau weigerde zijn boeken nog verder uit te geven. Zelfs ‘De Kapellekensbaan’,  zijn meesterwerk , werd door Manteau geweigerd.

geuzenboek

 

Gelukkig voor Boon zag de Amsterdamse Arbeiderspers wel brood in Louis Paul Boon. ‘Pieter Daens’ uit 1971 werd meteen een topper die in 1972 werd verfilm door Stijn Coninckx. Een film die nog steeds het bekijken waard is.

 

 

Boontje overleed op 10 mei 1979, 40 jaar geleden reeds. Postuum verscheen dat jaar ook nog het imposante  ‘Het geuzenboek’. Nog steeds een perfecte aansluiting op … ‘De Bourgondiërs’.

8 mei : Bevrijdingsdag of Wapenstilstand

Vandaag 8 mei is het Bevrijdingsdag of Wapenstilstand, de dag waarop het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt gevierd in de meeste Europese landen. Op “Victory in Europe Day” herdenkt men de overwinning op Duitsland.

Meestal wordt de overwinning op 8 mei gevierd omdat Duitsland op 8 mei 1945 officieel capituleerde, waardoor in Europa een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

sized_P1010035Reeds op 25 april schudden Amerikanen en Russen elkaar de hand op de oevers van rivier Elbe. 30 april pleegde Hitler zelfmoord in zijn bunker. 4 mei legde zijn opvolger Dönitz capitulatievoorstellen voor.  De Amerikaanse generaal Eisenhower weigerde. Duitsland gaf zich uiteindelijk zonder voorwaarden officieel over op 8 mei om 23u01. V-dag was geboren.

In Nederland vierde men die dag al op 5 mei omdat het Duitse leger in Nederland op 5 mei capituleerde. In de voormalige Oostbloklanden wordt 9 mei als de Dag van de Overwinning aangehouden omdat Duitsland tegenover de Sovjetunie een dag later capituleerde. Met de capitulatie van Duitsland was de Tweede Wereldoorlog in Europa afgelopen, maar …

Het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog kwam echter pas ruim drie maanden later , op 15 augustus 1945, toen uiteindelijk ook Japan als laatst overgebleven asmogendheid de strijd staakte, nadat de geallieerden hadden gedreigd met meer atoombommen na die op Hirosjima en Nagasaki. De formele capitulatie van Japan vond plaats op 2 september 1945.

Slechts 18 dagen strijd

sized_P1010038In feite duurde WO II voor België amper 18 dagen. De Achttiendaagse veldtocht van het Belgisch leger vond plaats in mei 1940, toen België onder de voet gelopen werd door het veel te sterke Duitse leger. De veldtocht liep van 10 mei 1940, de dag van de Duitse inval, tot 28 mei 1940, toen koning Leopold III capituleerde. Van dan af was België bezet gebied en bleef dat tot 8 mei 1945. Met alle miseries van dien.

Irisdag

In België is 8 mei geen officiële feestdag meer sinds de federalisering van het land. De scholen hebben geen vrije dag, maar sommige overheidsinstellingen (provincie- of gemeentebesturen) en ministeries geven wel een vrije dag. In Brussel is 8 mei Irisdag, feestdag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

“Het lam Gods” – Bourgondisch icoon

6 mei 1432, vandaag 587 jaar geleden, werd “De aanbidding van het Lam Gods” officieel geïnstalleerd in de Sint-Janskerk van Gent, die een eeuw later zou omgedoopt worden tot Sint-Baafskathedraal.

Retable_de_l'Agneau_mystiqueDat gebeurde in aanwezigheid van hertog Filips de Goede van Bourgondië, opdrachtgever Joos Vijd en zijn vrouw Elisabeth Borluut, alle edelen en leden van het Brugse stadsbestuur.

In het hoge gezelschap vertoefde zeker ook Jan van Eyck, de schilder van dit meesterwerk (foto).

De schilder-kunstenaar als bruggenbouwer tussen de elites van zijn tijd. Het ‘Lam Gods’ als een steeds grotere verstrengeling van stedelijke en aristocratische elites. Een evolutie die de Bourgondiërs vanaf hun intrede in de noordelijke contreien zo veel mogelijk hadden gestimuleerd.

Portrait_of_a_Man_by_Jan_van_EyckIn de afbeelding van het schaap kon hertog Filips niets anders zien dan een weerspiegeling van het lam, de gouden ram van de zopas opgerichte Orde van het Gulden Vlies, die hij om zijn nek droeg.

Vijd / Borluut waren er in 1420 als de kippen bij geweest toen besloten werd om de van oorsprong romaanse kerk om te werken naar gotiek. Zij zouden één van de vijf nieuwe straalkapellen financieren en het verfraaien met een meesterwerk. Voor het creëren van het grootste veelluik van de Lage Landen kozen ze voor de talentrijkste meesters van hun tijd.

Hubert van Eyck was de grootste naam in het gezelschap van schilders. Hij stierf helaas in 1426. Broer Jan nam de opdracht over, maar door andere opdrachten voor hertog Filips de Goede lagen de werkzaamheden een tijdlang stil.

Schilders van zijn kaliber werkten bovendien nooit alleen. Omdat er alleen bij voldoende daglicht kon geschilderd worden, liet Jan van Eyck zich omringen door een ploeg talentvolle schilders die zich de stijl van hun meester eigen hadden gemaakt.

Al de ons bekende meesterwerken van die ‘Vlaamse Primitieven’, zoals ze veel later werden genoemd, kwamen tot stand als privéopdracht. En waren voorbestemd om op te lossen in de tijd. De meeste van Jans opdrachten waren dus van vergankelijke aard. Feestdecors, muurschilderingen … werden nooit ontworpen voor de eeuwigheid.

Zoals gebruikelijk maakte Van Eyck als hofschilder wel dynastieke portretten. Jammer genoeg zijn die wellicht in de brand van het Paleis op de Koudenberg (1731) in Brussel gebleven.

(lees er alles over in ‘De Bourgondiërs van Bart Van Loo)

  • Dat “De aanbidding van het Lam Gods” nog bestaat,  mag eigenlijk een wonder heten. Het beroemde schilderij was liefst 13 maal voorwerp van misdaden allerlei. Daarvan herinneren we ons zeker de diefstal uit 1934 van ‘De rechtvaardige rechters’ en ‘Sint Jan de Doper’, een zijpaneel van het immense werk. Het paneel is nog steeds zoek.

GEEF ONS MAAR ANUNA DE WEVER

Neem nu dat jonge meisje uit Zweden, de 16-jarige Greta Thunberg. Wat een persoonlijkheid! Wat een voorbeeld! Wat een strijder! Laat ik er geen doekje om winden: ik kan dat grietje niet uitstaan.

images0Oké, ze reist de wereld rond om met haar speeches iedereen bij de les te houden, maar als je ze even tussen de soep en de patatten door analyseert, besef je dat ze maar wat uitkraamt in slogans die waarschijnlijk geschreven zijn door een paar reclamejongens met een knotje, een driedagenbaard, een Porsche, een groene bril en een blonde stoot als binnenkort weer afgedankte supervriendin.

Je maakt mij niet wijs dat die Greta Thunberg haar gewauwel zelf verzint. En wauwelen is wat ze doet. Zelfs als ze vijf microfoons voor haar snufferd heeft, heb je een hoorapparaat nodig om haar gefezel te verstaan. Om de andere zin barst ze in snikken uit, en het enige wat ze wil, is roem en applaus op alle banken Wat een seut is me dat.

Men zegt dat het tutje aan een vorm van autisme lijdt, en dat is heel erg, maar de aangewezen methode om die ziekte te bestrijden is thuis in bed liggen, veel thee drinken en de wereld met rus laten.

Geef ons maar Anuna De Wever. Ze schreit zich zelden of nooit de ogen uit de kop, en ze is zo slim om zich zowel panseksueel als lesbisch te outen, opdat ieder jongmens, zij het boy of girl of alles ertussen, haar sympathiek en herkenbaar vindt.

Met andere woorden, Greta Thunberg moet met pensioen, en al haar taken moeten wereldwijd overgenomen worden door onze Anuna, die in staat mag worden geacht om zowel de opzichters van het Amazonewoud, de voorzitters van de Europese instanties als de halfbroer van boer Teunis achter zich te scharen, teneinde de natuur en het klimaat definitief te redden.

(uit ‘Koppensneller Herman Brusselmans’ deze week in Humo)

In grootsteden bloeit het café nog

Het aantal Belgische cafés neemt gestaag af. In tien jaar tijd verdwenen ruim drieduizend drankgelegenheden, 17 procent van het totaal. De afgelopen tien jaar sloot in België bijna elke dag een café de deuren.

46-Cafes-in-Essen-De-Arabieren-©Noordernieuws-DSC_1183Vooral het traditionele dorpscafé staat onder druk. Uit deel­cijfers blijkt dat de afname in de steden minder groot is. In Brussel en Antwerpen zijn er nu zelfs meer cafés dan tien jaar geleden. In de steden wordt de achteruitgang van het traditionele café waarschijnlijk gecompenseerd door de groei van koffiebars en andere hippe drankgelegenheden.

Voorzitter Christine Mattheeuws van het NSZ linkt de ontwikkeling aan demografische gegevens. De bevolking op het platteland veroudert, die in de steden verjongt. “De typische dorpscafés op het platteland moeten het hebben van de oudere generatie. Maar het traditionele dorpscafé staat bij jongeren minder hoog aangeschreven. Een gevaarlijke tendens, want die cafés behoren tot ons erfgoed. Typische dorpscafés staan bovendien minder hoog aangeschreven bij jongeren.”

Christine Mattheeuws Voorzitter NSZ: “Niet dat cafés uitsterven. Er zijn er nog 15.500 in België, één per zevenhonderd inwoners. Het probleem is dat veel cafés onprofessioneel gerund worden. ‘De drempel is laag. Wie een café start, doet dat vaak omdat hij goed met mensen kan omgaan. Maar er komt bij het uitbaten van een horecazaak veel meer kijken.”

Jaarlijks wordt ruim één op de tien cafés gesloten en wordt een iets kleiner aantal geopend. Het saldo tussen de openingen en stopzettingen, gemiddeld zo’n driehonderd per jaar, veroorzaakt de gestage afname. Sinds 2008 nam het aantal eet- en drinkgelegenheden met 10 procent toe. In 2016 waren het er ruim 48.000.   -(rmg)vandaag in dS-

1 2 3 4 6