FARNESE werd maar 47

De Spaanse veldheer en landvoogd van de Nederlanden Alexander Farnese (1545-1592)  beter bekend als de hertog van Parma, waar hij van 1578 tot zijn overlijden in 1592 landvoogd voor Filips II was.   (uit Historiek)

° Alexander Farnese was de zoon van Ottavio Farnese en Margartha van Parma, de buitenechtelijke dochter van keizer Karel V.  Alexander kreeg een militaire opleiding in Spanje en vocht mee in de Slag bij Lepanto.

° Alexander beschikte over een goed strategisch inzicht en boekte daardoor een groot aantal overwinningen. Hij veroverde onder meer Antwerpen (1585 de val van …) Brussel, Gent en Oudenaarde.

° In 1586 had hij het grootste deel van de Nederlanden bezet. Alleen Holland, Utrecht, Zeeland en delen van Friesland, Overijssel en Gelre waren nog in Staatse handen.

° Koning Filips II maakte weliswaar een grote fout toen hij Farnese in 1589 naar Frankrijk stuurde om tegen de protestantse Hendrik IV te strijden. Prins Maurits kon mede daardoor aan zijn zegereeks beginnen.

° Alexander Farnese raakte in Rouen gewond aan een arm en keerde terug naar de Zuidelijke Nederlanden. Koning Filips II kon dit niet waarderen en nam hem zijn functie af.

* Farnese overleed op 3 december 1592 op zijn 47ste in Atrecht.

° De val van Antwerpen in 1585 door Farnese gaf ook het einde van de ‘Gouden Eeuw’ van Antwerpen en het begin van de Nederlandse ‘Gouden Eeuw’ aan, want na de Val van Antwerpen trokken veel handelaars, kunstenaars en ambachtslieden naar de Noordelijke (Staatse) Nederlanden.

° Ondertussen ging de ‘Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) met vele pauzejaren verder tot de definitieve afscheiding van noord en zuid en de Vrede van Munster.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail