HIROSHIMA EN NAGASAKI

“Als ik Hiroshima en Nagasaki had kunnen voorzien, had ik mijn formule  (E=mc2) in 1905 verscheurd.” Woorden van enorme spijt van de geniale wiskundige vorser Albert Einstein na de verwoestingen die de eerste twee kernbommen uit de geschiedenis in Japan hadden aangericht.

° Einstein was nochtans één van de zorgzame mensen op aarde die de Amerikaanse president Roosevelt waarschuwden dat Hitler mogelijk een nieuwe bom liet ontwikkelen die in één klap hele steden kon vernietigen.

° In 1939 begonnen de Amerikanen aan hun ’Manhattanproject’ met als doel een atoombom te ontwikkelen. Op 10 mei 1945 capituleerde Duitsland. Een werkend prototype bom was er nog niet. Pas op 16 juli 1945 vond de eerste testexplosie plaats. Voor het eerst werd de verwoestende kracht ervan gezien.

° De Tweede Wereldoorlog woedde intussen nog hevig verder in Japan, dat van geen wijken wou weten tegen de VS. “Om Amerikaanse soldatenlevens te besparen”, bleek voor de VS een goed argument om de nieuwe, verwoestende bom tegen Japan te gebruiken. Naar schatting tot een half miljoen soldaten zou een gewone invasie van Japan immers gaan kosten.

° Reeds op 10 mei, twee dagen na de capitulatie van nazi-Duitsland, begon in de VS een tweedaags overleg over het gebruik van het nieuwe wapen. Zo zeker waren de Amerikanen toen al dat hun verwoestende wapen ook helemaal echt zou werken.

° Als mogelijke Japanse doelwitten werden de steden Yokohama, Hiroshima, Kokura, Niigata en Kioto gekozen. Kioto werd meteen geschrapt omwille van de vele historische tempels in de stad.

° De keuze viel tenslotte op Hiroshima, een stad met grote industriële en militaire betekenis én zonder krijgsgevangenenkamp.

° Op de ‘Conferentie van Potsdam’ bracht  Truman, de nieuwe Amerikaanse president, Stalin op de hoogte van het nieuwe wapen. Stalin bleek al op de hoogte te zijn …

° ‘Little Boy’ (r) werd op 6 augustus 1945, vandaag 75 jaar geleden, vanuit de bommenwerper ’Enola Gay’ boven Hiroshima gedropt. Er vielen op slag 78 000 slachtoffers. De grootste verwoesting van levens ooit in een paar ogenblikken. En nog steeds capituleerde keizer Hirohito niet.

° Omdat  er boven Kokura te veel bewolking was, werd ‘Fat Man’ (l), de tweede bom, op 9 augustus boven Nagasaki, het alternatieve doel, afgegooid. Daar vielen 39 000 doden. Op 12 augustus capituleerde Japan wel.

(foto boven: Japans jongetje brengt zijn dood broertje weg om te laten cremeren – onder l Nagasaki voor de heropbouw – r het heropgebouwde Hiroshima)

– hieronder actuele beelden van Hiroshima (met dank aan Bert Lodewyckx) –

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

‘DE ZAAK LAAK’

Herinneren jullie het nog … de dag van de biodiversiteit, 22 mei l.l. ? Dat leek ons het geschikte moment om aan te kloppen bij het kabinet van minister Demir om naar een stand van zaken te vragen. We kregen respons. Deze informatie delen we maar al te graag met de modale Laakdaller om de nodige acties mee te beleven. De brief van Demir …

“De voorbereiding van de saneringswerken aan de Grote Laak loopt vlot. De te saneren waterloop werd opgesplitst in 4 deelgebieden waarbij het de bedoeling is om elk jaar, te beginnen in 2021, 1 deelgebied aan te pakken. Voor het eerste deelgebied werd in het voorjaar van 2020 het saneringsplan voorbereid. Dit plan beschrijft de concrete uitvoeringswijze van de saneringswerken op basis van de meest recente analyses m.b.t. de verontreinigingsgraad.

Het openbaar onderzoek van dit plan is voorzien in augustus-september 2020. Zodra het openbaar onderzoek loopt, kan u in het saneringsplan de meest recente meetresultaten raadplegen. Na het openbaar onderzoek wordt het saneringsplan, rekening houdend met eventuele adviezen en bezwaren, definitief goedgekeurd. Hierna worden de saneringswerken in het najaar van 2020 aanbesteed zodat begin 2021 kan gestart worden met de effectieve uitvoering”, aldus het kabinet van minister Demir.

“Vanuit Laakdal blijven we dit dossier opvolgen”, zegt Stein Voet, voorzitter Laakdalse CD&V .“Wij houden de vinger aan de pols.” (foto Laak bezoedelt Nete in Zammel… echt mooi is het niet)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE NIEUWE OOGST IS BINNEN

Augustus, de oogstmaand, is nog maar net begonnen of de boeren hebben het nieuwe graan al van de akkers gehaald. Weg met de wiegende zeeën van puur goud, de vrij lange stoppels houden de schijn nog even op. Morgen komt de verschroeiende zon eraan.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE RAMP VAN LOOI

De enorme ontploffing in Beiroet heeft de volledige omgeving verwoest. Beelden die doen terugdenken aan woensdag 29 april 1942 . De dag van ‘de ramp’, zoals de ontploffing van de fabriek in Tessenderlo in ieders geheugen uit de wijde omtrek werd geprent.

° ‘Kort voor de middag werden wij opgeschrikt door een gigantische knal’, vertelde mijn moeder later (ik werd pas één jaar later geboren). ‘Wij dachten direct aan den Duits, want het was oorlog. Langzaam sijpelde door dat ‘tFabrik van Loeij’ was ontploft.’

° ‘Zelfs tot in Antwerpen toe had men die knal gehoord en trilden er ruiten’ , wisten Louis en madammeke Daniël, twee huisvrienden uit het Antwerpse, veel later te vertellen.

° Hier in Veerle zagen ze ook de roodbruine paddenstoelwolk. Dat had zeker met de oorlog te maken, was de algemene gedachte van de inwoners. Van een atoombom repte niemand, want die moest nog ontworpen worden…

° Het was dus wel degelijk ‘de chemic’ , de chemische fabriek Produits Chimiques de Tessenderloo (vandaag Tessenderlo Chemie) die de lucht was ingegaan.

° De waarheid was gruwelijk erg. Van de 189 dodelijke slachtoffers waren er ook heel wat uit Veerle , Eindhout en Vorst. Onze buurvrouw Germaine verloor op slag zowel haar vader als haar zus. De begrafenissen van al die doden lokten veel belangstellende en meelevende dorpsgenoten naar de vele uitvaartmissen.

° Ik herinner me ook Marie, een vrouw uit mijn buurt die nog jarenlang voor haar huis stond te wachten op haar man die in de ramp gebleven was. Telkens op het uur dat hij zou thuiskomen, stond zij voor haar deur te wenken …

° Die fabriek was destijds zomaar midden in een woongebied gebouwd. Daarom was de menselijke en de materiële schade niet te overzien. Het leek wel alsof er een orkaan over het dorp was getrokken en alles had meegesleurd.

° 189 mensen stierven. Verpletterd in hun huis, geraakt door wegvliegende brokstukken of weggeblazen door de luchtverplaatsing die de explosie had veroorzaakt.

° Naast die 189 doden werden ook zowat duizend mensen licht tot zeer zwaargewond. Velen waren verbrand of liepen open breuken op. Vooral de technische school in de buurt kreeg de volle laag met 50 doden. Medische hulpverlening was er amper, ziekenwagens evenmin.

° Weken, of was het maanden na ‘de ramp’ werd een enquête gehouden bij de overlevenden. Velen daarvan hadden om de een of andere reden met de PTC de Tessenderloo te maken. Toch stemde een meerderheid, net als het gemeentebestuur, voor een nieuwe fabriek, maar zeker niet op dezelfde plaats.

° Maar …onder druk van de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg, zou de nieuwe fabriek toch op dezelfde plaats worden herbouwd. Liever hier dan te verhuizen naar een nieuwe industriezone aan het Albertkanaal…

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE GOELAG gruwel

Goelag was in de Sovjet-Unie de overheidsdienst die verantwoordelijk was voor straf- en werkkampen. “Hoofddirectoraat voor opvoedings- en werkkampen”.  In totaal stierven in de goelags gedurende enkele decennia miljoenen mensen, zowel Sovjetburgers als buitenlanders.

° Een historicus die op grond van de beschikbare archieven een telling heeft uitgevoerd van de aantallen doden in de stalinistische periode van 1929-1953 in de kampen en ballingsoorden. Vlak voordat een gevangene leek te gaan sterven, werd deze na 1938 vaak ontslagen ‘om de kampstatistiek qua sterfte niet te belasten’. In totaal kwam men zodoende nog op 2.749.163 doden. Hal-lu-ci-nant !

° Hierin zijn niet begrepen de verliezen bij transport, de massa-executies van ‘politieken’ in bepaalde periodes in en buiten de kampen, de sterfte in de gevangenissen tijdens verhoor en verblijf, de executies ten gevolge van de ‘rechtspraak’ en executies om pseudo-redenen, et cetera.

° Na de dood van Stalin in 1953 kwam meer dan de helft van de goelag-gevangenen vrij. Gevangenen die tot 5 jaar gevangenschap of korter waren veroordeeld kregen in 1953 amnestie. In de praktijk betekende dit dat vooral de gewone criminelen werden vrijgelaten.

° In 1954 werden ook grote aantallen politieke gevangenen vrijgelaten, al werden deze vaak gedwongen zich nog enkele jaren in de nabijheid van het kamp te vestigen. De Goelag werd officieel ontbonden in 1960; het beheer over de kampen werd toen een taak van de KGB.

°° Een bekende gevangene van de Goelag was Aleksandr Solzjenitsyn, die het na zijn gevangenschap als zijn taak beschouwde om de herinnering aan de slachtoffers van het communisme in stand te houden.

 

* Zijn bekendste werk is het drieluik De Goelag Archipel, dat in eigen land uiteraard niet gepubliceerd werd, maar dat in het Westen in 1973 verscheen.

 

  • ‘De Almanak’ ging nog verder snuffelen …

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Koning Arthur en Tintagel Castle

De ruïne van Tintagel Castle is te vinden op een schiereiland bij het gelijknamige plaatsje Tintagel aan de noordkust van Cornwall aan de Keltische Zee. In de Romeinse tijd stond hier al een fort.

° Tintagel Castle werd in de dertiende eeuw gebouwd door Richard, hertog van Cornwall. Omdat zijn opvolgers geen belangstelling hadden voor een kasteel in deze afgelegen omgeving geraakte het in verval.

° Het kasteel in Tintagel wordt ook geassocieerd met de legendarische koning Arthur, een koning uit Keltische legenden en uit de middeleeuwse literatuur.

° Arthur zou in het kasteel van Tintagel geboren zijn en in de zesde eeuw de Angelsaksen hebben bestreden die Groot-Brittannië wilden overheersen. Tijdens het Victoriaanse tijdperk herleefde de belangstelling voor de legende van koning Arthur.

Arthurlegende

°° Arthur was de zoon van koning Uther Pendragon. Uther sneuvelde tijdens zijn strijd om Engeland. Magiër Merlijn bracht zoon Arthur onder bij een lokale edelman.

°° Het sprookje wordt nog mooier als Arthur later door Merlijn naar een kerkhof in Londen wordt gestuurd om daar een zwaard uit een aambeeld te trekken. Deze niet alledaagse taak moest het bewijs leveren dat hij de wettige koning van Engeland werd. Het lukte.

°° Koning Arthur trouwde met de mooie Guinevere. Als huwelijkscadeau kreeg hij een grote ronde tafel, op maat gemaakt voor zijn twaalf ridders, waaronder Lancelot, Pellinore en Walewein. De ronde tafel moest de gelijkheid symboliseren die koning Arthur op het oog had: iedereen gelijk en iedereen wordt gehoord. Door de ronde vorm ervan zat niemand aan het hoofd van de tafel.

°° Het koninkrijk van Arthur raakte in verval toen Guinevere en Lancelot verwikkeld raakten in een liefdesrelatie. Lancelot vluchtte en Guinevere werd veroordeeld tot de dood op de brandstapel. Lancelot kwam haar redden en enkele vrienden van Arthur werden gedood. Arthur werd daarmee gedwongen om een oorlog tegen Lancelot te beginnen.

°° Dit leidde tot de Slag bij Camlann, waarbij koning Arthur dodelijk gewond raakte. Volgens de Arthurlegende betekende zijn dood het einde van het koninkrijk.

* Liefst 250.000 mensen bezoeken nog jaarlijkse het kasteel en laten zich onderdompelen in de Arthurlegende.  (inspiratie en foto’s bij R.v.Cappeleveen Absolute Figures.nl)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Hitler en Jesse Owens

Olympische Spiele 1936 in Berlin, Siegerehrung im Weitsprung: Mitte Owens (USA) 1., links: Tajima (Japan) 3., rechts Long (Deutschland) 2.,
Zentralbild/Hoffmann

De Olympische Spelen van 1936 in Berlijn. Hitler, racist bij uitstek, zou geweigerd hebben om de Amerikaanse ‘veelwinnaar’ Jesse Owens (4 gouden medailles) de hand te drukken, maar … dat verhaal klopte niet helemaal.

° Volgens oud-journalist Siegfried Mischner klopte er zelfs niets van. Mischner had in de jaren 60 de foto gezien die Owens altijd op zak had. Daarop stond Hitler die Owens gewoon een hand gaf. Mischner, die er pas in 2009 mee op de proppen kwam, had geen idee waar de foto toen was.

° ‘Sterker nog’, zei hij, ‘het kon best zijn dat die foto niet meer bestond.’ Helaas konden zowel Mischners collega-journalisten als Jesse Owens het verhaal niet meer bevestigen of ontkennen: ze waren allemaal al overleden.

° Mischner vertelde het verhaal omdat hij na hun dood nog de enige was die de waarheid kon vertellen. Maar bewijs was er niet. Wel het sterke vermoeden dat de foto nooit heeft bestaan. En dat vermoeden wordt op zijn minst bevestigd door de werkelijke oorzaak van Hitlers vertrek.

* Achter de Hitler-Owens-mythe zat namelijk een misverstand. Er werden nl. twee gebeurtenissen door elkaar gehaald.

° Uiteraard had het naziregime liever een Duitser dan Jesse Owens als publiekslieveling gezien. En Hitler had op de eerste dag van de Spelen wel verschillende sporters ontvangen in het Führergedeelte van het stadion. Maar hij ontving die dag niet alle winnaars. Omdat het laatste onderdeel, het hoogspringen, uitliep en de Duitsers toch al waren uitgeschakeld, verliet hij het stadion terwijl de wedstrijd nog bezig was.

° Dat had niets te maken met Jesse Owens. Die deed aan deze finale immers niet mee. En ook al was Hitler gebleven, had hij Owens’ hand wellicht niet geschud.

 

° Owens zelf ontkende later ook dat de Duitsers hem onheus hadden bejegend. Integendeel. Volgens hem werd hij zeer enthousiast ontvangen door de Duitse bevolking, wat in ‘Olympia’ , de film van Leni Riefenstahl (de favoriete filmdame van Hitler), ook te zien was.

° Owens zelf zei over de kwestie dat hij inderdaad niet was uitgenodigd bij Hitler, maar dat hij ook nooit was uitgenodigd in het Amerikaanse ‘Witte Huis’… Een sneer van jewelste.

° Of Hitler ooit een zwarte man in het openbaar gefeliciteerd zou hebben, valt sterk te betwijfelen. Maar het was niet de reden waarom hij op de eerste dag van de Olympische Spelen van 1936 het stadion te vroeg verliet.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 94 95 96 97 98 99