Plakkaat van Verlatinghe

Het Plakkaat van Verlatinghe (ook wel Acte van Verlatinghe) werd ondertekend op 26 juli 1581, vandaag exact 439 jaar geleden. Daarin zetten een aantal provinciën van de Habsburgse Nederlanden Filips II af als hun heerser.

° Het Plakkaat kan worden gezien als de onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden. Door de latere bemoeienissen van Engeland en Frankrijk zou het nog tot 1648 en de Vrede van Munster duren vooraleer de Nederlanden een echte, eigen staat werd.

° Het besluit tot het Plakkaat werd genomen op 22 juli 1581 tijdens een gewone vergadering van de Staten-Generaal van de Nederlanden in ’s-Gravenhage. De resolutie luidde:

Is huyden resolutie genomen op de verlaetinge vande Conink van Spaengnien, cassatie van zijnen zegel ende cachet, het gebruyck vande zegel vande Generaliteyt, waervan den audiencier es belast een ordonnantie by vorme van placcate te maecken.

° De tekst werd vastgesteld in Den Haag op 26 juli 1581. Het Plakkaat werd gedrukt bij de staatsdrukker Charles Silvius in Leiden en zoals gebruikelijk bij wetgeving direct verspreid.

° De tekst is gebaseerd op keuren waarin vrijheden van steden en vorstendommen waren opgesomd, zoals het Charter van Kortenberg (1312) en de Blijde Inkomst (1356).

* De tekst is mede gebaseerd op een traktaat van Theodorus Beza uit 1574, waarin Beza het verzet rechtvaardigt van de hugenoten (protestanten) tegen de tirannie van hun (Roomse) koning.

° De Staten verklaarden dat hun vorst, Filips II (zoon van keizer Karel en koning van Spanje) de vrijheden van vorstendommen en steden en hun eerder verworven rechten had geschonden en verklaarden hem vervallen van de troon. Het werd verboden zijn zegel en naam nog langer te gebruiken.

* Hoewel het Plakkaat van Verlatinghe geen onmiddellijke praktische gevolgen had, is het van groot symbolisch belang.

° Hiermee verwierp men voor het eerst officieel het gezag van de koning met als argument dat een volk het recht van opstand heeft wanneer een koning zijn plichten jegens zijn volk niet nakomt en zich als een tiran gedraagt.

° Dit argument werd nadien ook gebruikt in onafhankelijkheidsverklaringen in andere landen. De Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring uit 1776 (foto Obama in Nl) heeft tekstdelen overgenomen. Zeventien Provinciën , w.o. ook Mechelen, schaarden zich achter het besluit.

° Na de ondertekening gingen de Staten-Generaal op zoek naar een andere vorst. Pogingen met Franse en Engelse kandidaten mislukten. Uiteindelijk besloot men in 1587 om een republiek te worden en verder te gaan als de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1588 werd dit een feit.

° Tijdens die periode werden de grootste delen van Vlaanderen en Brabant heroverd door Spanje. Dat leidde tot het ontstaan van Staats-Vlaanderen, Staats-Brabant, Staats-Overmaas en Spaans Gelre.

* De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden beleefde meteen een ‘gouden eeuw’ en bulkte van rijkdommen terwijl Vlaanderen… in diepe armoede achter bleef.

* Het Plakkaat van Verlatinge werd in 2018 nog verkozen tot Het pronkstuk van Nederland, want door velen gezien als de onafhankelijksverklaring van het huidige Nederland.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

26 juli in de geschiedenis

26 juli in de geschiedenis

1997 Tijdens een internationale vliegshow in Oostende stort het vliegtuig van de Royal Jordanian Falcons neer in het publiek. De piloot en acht toeschouwers komen om.
1992 De Spaanse wielrenner Miguel Induráin wint de 79ste  Ronde van Frankrijk.
1987 De Ierse wielrenner Stephen Roche wint de Ronde van Frankrijk.
1963 Een hevige aardbeving (6.0 schaal Richter) treft het centrum van de Zuidslavische stad Skopje. 1.100 mensen sterven, 4.000 mensen raken gewond. Vrijwel de hele stad is verwoest.
1956 Na een weigering van de Wereldbank om de tweede Aswandam te financieren nationaliseert de Egyptische president Nasser het Suezkanaal, tot dan toe beheerd door Frankrijk en Groot-Brittannië.
1953 Fidel Castro aanval op Moncada in Cuba: het begin van de Cubaanse revolutie.
1803 In Londen wordt de Surrey Iron Railway geopend. De eerste spoorweg ter wereld. De vrachtwagons op dit 14 kilometer lange spoor worden getrokken door … paarden.
1581 Met de Acte van Verlatinghe zingt Filips II een troontje lager. Het is de onafhankelijkheidsverklaring van de Republiek der Verenigde Provinciën , tevens het verhevigen van de sinds 1566 woedende oorlog met Spanje (zie uitgebreide bijlage)
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

15.000 jaar eerder

Mensen hebben Amerika hoogstwaarschijnlijk meer dan 30.000 jaar geleden bereikt, 15.000 jaar vroeger dan tot nu toe gedacht werd.
Dat blijkt uit archeologisch onderzoek in de Chiquihuite-grot in noordelijk centraal Mexico en statistische modellen van data van 42 archeologische sites.
De bevindingen stellen het algemeen aanvaarde idee in vraag dat de Clovis-mensen 15.000 jaar geleden de eerste menselijke bewoners van de Amerika’s waren en ze roepen veel nieuwe vragen op.
(meer op vrtNWS)
What do you want to do ?

New mail(lees er alles over bij vrtNWS)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Grote brand van Rome

In de nacht van 19 juli van het jaar 64 na Christus , ontstond er een grote brand in Rome, de hoofdstad van het Romeinse Rijk. De stadsbrand woedde tot 25 juli. Tien van de veertien wijken werden volledig of gedeeltelijk verwoest. Ook de keizerlijke paleizen op de Palatijnberg gingen door de vlammenzee verloren.

* Een voorstelling van de grote brand van Rome. Op de achtergrond Nero en de ruïnes van de brandende stad. (Theodor von Piloty (ca. 1861).

° De grote brand stelde keizer Nero in staat om een groot deel van de stad te herbouwen en zijn Domus Aurea (Gouden Huis) te verwezenlijken.

° Verhalen als zou de keizer zelf brand hebben gesticht  zodat hij op het vrijgekomen terrein zijn schitterende paleis kon bouwen, deden spoedig de ronde.

° Nero wist de verdenking te verleggen naar de christenen die hij vervolgens op gruwelijke manieren liet vervolgen. Christenen waren destijds nog een relatief kleine groep in Rome. Met hun voor Romeinen vreemde religie maakte van hen een makkelijk doelwit.

° Over het algemeen gaan historici er tegenwoordig echter van uit dat de grote brand per ongeluk uitbrak en dat Nero, zoals Tacitus beweert, zelfs helemaal niet in Rome aanwezig was.

Quatorze juillet …

Vandaag 14 juli wordt de Franse nationale feestdag gevierd , beter bekend als quatorze juillet. Een dag die herinnert aan de bestorming van de Bastille-gevangenis waarmee in 1789 de Franse Revolutie begon.

d3b8fb5a-a61d-11e9-a43d-6d69d965944b_web_scale_0.0595238_0.0595238__° Formeel is dit niet helemaal juist: men viert immers ‘de eerste verjaardag’ van de bestorming van de Bastille, het feest van de Franse federatie. Dat gebeurde dus pas op 14 juli 1790, mét de bedoeling de eenheid van Frankrijk na één jaar Bastille te benadrukken.

° Pas 90 jaar later, in 1880 werd 14 juillet als de nationale feestdag verklaard. Na het debacle van de Frans-Duitse oorlog (1870-1871) kon de Franse vaderlandsliefde immers een fameuze oppepper gebruiken.

° Een oppepper voor de Franse natie is die deze quatorze juillet nog steeds. Zowat iedereen komt  die dag op straat om te vieren en te feesten. Er zijn talloze parades en haast overal wordt vuurwerk afgestoken. Bezigheden die de Fransen als de beste kunnen.

°° Eén keer werd de nationale feestdag danig ontstemd. De aanslag in Nice vond in 2016 plaats op de beroemde Promenade des Anglais. Kort na de traditionele vuurwerkshow reed een vrachtwagen met grote snelheid op de menigte in. 86 mensen werden gedood. Ook de dader overleefde een politiekogel niet.

°°° Omwille van corona zullen er geen manifestaties met publiek georganiseerd worden in 2020.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VANDAAG 20.06 LANGSTE DAG

De astronomische zomer begint wanneer de zon loodrecht op de Kreeftskeerkring staat. Voor de liefhebbers: het zomersolstitium, dat heel precies kan berekend worden door astronomen. In ons land zal dat moment deze eeuw altijd op 20 of 21 juni vallen. Dit jaar is dat vandaag 20 juni, om 23.44 uur Belgische tijd

* Vandaag zaterdag dus. De zon zal op dat moment wel al zijn ondergegaan. Maar het zomersolstitium ligt dichter bij het moment van de zonsondergang vandaag (in Ukkel om 22 uur) dan de zonsopgang morgen (5.29 uur). En dus krijgen we vandaag de langste dag van het jaar en straks de kortste nacht.

°° Morgen worden de dagen dus opnieuw wat korter. Al is dat bij het begin van de zomer erg relatief. “Het verschil met 21 juni 2020 bedraagt minder dan een seconde”, weet weerman Frank Deboosere.

°°° De astronomische zomer 2020 begint trouwens met een wisselvallig weekend. Maar daarna wordt het steeds warmer en zonniger. Midden volgende week zouden we mogen rekenen op maximumtemperaturen rond de 30 graden in het centrum van het land.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

31 jaar Tiananmenplein in Bejing (Peking)

In de vooravond van 4 juni 1989, precies 31 jaar geleden, kende Peking op het Tiananmenplein  het grootste studentenprotest ooit, gericht tegen’ de Communistische  Partij en haar instellingen’.

Knipsel111° Naar schatting 1 miljoen studenten en burgers namen eraan deel. De massa eiste politieke hervormingen, meer democratie en een einde aan de corruptie binnen de partij.

° In het hoogste bestuursorgaan van de partij woedde ondertussen een felle machtsstrijd tussen enerzijds eerste minister Li Peng, met steun van Deng en anderzijds partijchef Zhao Ziyang. Peng en Deng haalden het.

Deng Xiaping gaf het leger meteen opdracht om het vuur te openen op demonstranten en omstanders. Zeker 10 000 mensen lieten hierbij het leven.

Tank Man

De beroemde foto van de zgn. ‘Tank Man’ werd één dag na het neerslaan van het protest gemaakt door Jeff Widener van Associated Press. Het ‘Plein van de Hemelse Vrede” is opgeruimd, er rijden tanks over het grote plein.

Knipsel112 Knipsel113

° Eén demonstrant valt op, een student die een tank probeert te beletten verder te rijden. Als de tank om hem heen wil rijden, gaat hij er snel weer voorstaan en uiteindelijk beklimt hij zelfs de tank. Iconische beelden.

° Kort na het incident meldde de Britse tabloid Sunday Express dat de protestant een 19-jarige student is die Wang Weilin heet, maar dat is nooit bevestigd. Net dat de man achteraf gefusilleerd werd, is evenmin bewezen. De  Chinese autoriteiten houden het nog steeds op 200 gevallen burgers èn tientallen leden van de eigen veiligheidstroepen.

°° Ondanks de sterke veroordeling voor het bloedbad door de ‘internationale gemeenschap’ verstevigden Deng en medestanders hun machtsbasis en kon het communisme overleven. En dat op een ogenblik dat het communisme in Oost-Europa als dominostenen uiteen viel.

En zeggen dat er op de dag van vandaag nog steeds vooraanstaande Chinezen, w.o. de minister van Defensie, beweren dat het bloedige ingrijpen volledig te verantwoorden was.

Geschiedenis van het Suikerfeest

De Islamitische vastenperiode, de Ramadan, wordt dit weekend traditioneel afgesloten met het Suikerfeest. Ook wel ‘Het Kleine Feest’ of de Eid al-Fitr genoemd. Maar wat vieren moslims over de hele wereld tijdens het Suikerfeest en welke geschiedenis zit hierachter?

Ramadan

Het Suikerfeest kan niet los worden gezien van de vastenmaand Ramadan. Tijdens deze negende maand van de islamitische kalender onthouden moslims zich iedere dag van zonsopkomst tot zonsondergang van voedsel, drinken en seks. Naast het vasten staan in deze heilige maand bidden en zelfreflectie centraal.

De moslimgemeenschap is in de vastenmaand vaak erg hecht. Om dat op te lossen in deze coronatijd is enige moslimwijsheid nodig, maar ze komen er wel uit . Normaliter komen na zonsondergang families en vrienden samen om het vasten te breken en de iftar, de maaltijd na het vasten, te nuttigen.

* De vastenmaand duurt 29 tot 30 dagen, het aantal dagen kan variëren omdat de duur en de begin- en einddatum van de Ramadan worden bepaald door de maangebonden islamitische kalender.

Suikerfeest

Het Suikerfeest werd voor het eerst gevierd in Medina, nadat Mohammed in het jaar 622 vluchtte van Mekka naar Medina. Uit de historische overlevering van Anas komt naar voren dat Mohammed deze feestdagen initieerde in Medina: ‘’Toen de profeet arriveerde in Medina zag hij dat het volk twee specifieke dagen feest vierde en zichzelf daarbij vermaakte.’

Hij vroeg de mensen om de oorsprong van deze feestelijkheden, waarbij zij antwoordden dat deze dagen gelegenheid waren voor vermaak en ontspanning. Hierop merkte de profeet op dat de Almachtige in plaats daarvan twee feestdagen zou vestigen die beter waren: Eid al-Fitr en Eid-al Adha.’’ Zowel Eid al-Fitr en Eid-al Adha zijn gelegenheden voor de moslims om hun dankbaarheid uit te drukken naar Allah en de minderbedeelden te helpen.

Engel Djibril

De Islamitische geschiedenis van het Suikerfeest gaat terug naar het jaar 610 toen aartsengel Djibril (binnen het christendom beter bekend als aartsengel Gabriël) verscheen in een visioen van de profeet Mohammed en verklaarde dat hij een boodschapper was van Allah. Mohammed bleef lang sceptisch, maar na aanhoudende visioenen van de engel Djibril begon hij de betekenis van zijn visioenen in te zien.

Djibril leerde Mohammed de heilige verzen die de basis van de Koran en de fundamenten van de islam zouden vormen. Uit respect voor de gedeelde wijsheid heeft Mohammed zijn volgers gevraagd om deze maand van de eerste openbaring, de Ramadan, te herdenken door middel van gebed, vasten en bijdragen aan goede doelen en deze periode af te sluiten met een feest. Het Suikerfeest.

Slag bij Badr

Een andere gebeurtenis die plaatsvond tijdens de Ramadan en dus ook herdacht wordt in deze periode, is de Slag bij Badr. De veldslag vond plaats in 624 onder de leiding van profeet Mohammed. Het was de eerste grote veldslag tussen moslims en Mekkanen. Met een leger van 300 volgelingen viel Mohammed een karavaan aan die onderweg was van Syrië naar Mekka. Mohammeds leger stuitte op een 1.000-koppig leger dat gestuurd was om de karavaan te beschermen. Ondanks de overmacht van de Mekkanen wisten de moslims onder leiding van Mohammed de overwinning te behalen.

Die overwinning was volgens de islamitische overlevering mede te danken aan de bijstand van enkele duizenden engelen in de gelederen van Mohammed , die een excellente veldheer was. Mohammed won de veldslag, vestigde de autoriteit van de islam en luidde daarmee het begin van de islamitische expansie in.

* De Ramadan en het Suikerfeest zijn onlosmakelijk verbonden met  de openbaringen aan Mohammed en de overwinning in de Slag bij Badr(met dank voor tekst/foto aan IsGeschiedenis-Nl)

‘HOUSTON, WE HAVE A PROBLEM’

11 april 1970 vond de lancering plaats van Apollo 13, een bemande missie naar de maan.

index13 april, vandaag 50 jaar geleden, toen Apollo 13  tussen de aarde en de maan zat, ontplofte een zuurstoftank aan boord, waardoor de bemanning schipbreuk leed in de ruimte. De landing op de maan was nog niet ingezet en de maanlander was nog niet aangekoppeld.

° Die lander kon nu gebruikt worden om elektriciteit, water en zuurstof te leveren, terwijl de motor van de maanlander kon ingezet worden om terug te keren naar de aarde.

° Astronaut Jack Swigert rapporteerde als eerste aan de thuisbasis: ‘Okay, Houston, we’ve had a problem’ (Houston, we hebben een probleem gehad). De astronauten gaven zo aan dat het probleem al achter hen lag, wat niet helemaal klopte, want de missie moest afgebroken worden.

index1° ‘Houston, we have a problem’. Iedereen zegt het, wereldwijd zelfs, om aan te geven dat iets verkeerd loopt. Deze foute quote is de schuld van de film ‘Apollo 13’ uit 1995 waarin de jonge acteur Tom Hanks aan de thuisbasis meldt “Houston, we have a problem”.

° Cinematografisch was dat laatste veel spannender omdat het probleem zich op dat eigenste moment afspeelt en men nog niet weet hoe het kan opgelost worden.

Om maar te zeggen dat legendarische, maar foute citaten zo dus kunnen ontstaan.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 99 100 101 102