Quasi onveranderd

16 juni – Ik ga het me vandaag gemakkelijk maken. 9 van de 15 gemeenten zijn onveranderd. In maar 2 van de 15 stijgt het aantal positief getesten , en in 4 van de 15 daalt dat cijfer.
.
Dus veel verandert er niet, behalve de besmetting in de stad Antwerpen . Voor het eerst sinds onze telling daalt de besmetting daar onder de 1000 tot 974 . En dat is nu ook geen geschat getal meer, maar een echt gemeten getal zoals dat van alle andere gemeenten en steden.
.
* Onveranderd zijn Herselt , Hulshout , Westerlo en Ham …onze veilige gemeenten. Ook onveranderd zijn Herentals, de drie Brabantse Aarschot, Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En tenslotte ook nog Tessenderlo.
.
* Groeiende besmetting is er in Geel, plus 1 en Mol, plus 1. Samen PLUS 2.
.
* De besmetting daalt in Laakdal min 3, Meerhout min 1, Turnhout  min 1. En Halen ook min 1. Samen MIN 6.
Dat zijn tegenover gisteren 4 besmette mensen minder. Eigenlijk is dat bijna over de hele lijn onveranderd vergeleken met gisteren.   – Tot morgen –
(ook op Facebook bij groepen)

DE DORPSMOLEN VAN VEERLE

Vorig jaar nog had Louis Vuren het in deze krant nog over de Haenvenmolen die 300 jaar oud zou geworden zijn in Veerle als hij tijdens WO II niet verkast werd naar Meerhout-Zittaart.

(foto’s-Haenvenmolen in Zittaart / Charel Heuvelmans, de laatste echte molenaar van de Haenvenmolen.

En daar intussen werd stilgelegd bij gebrek aan … wind , omwille van de veel te dichte behuizingen in zijn buurt. Toch wordt De Haenvenmolen nog steeds vrij druk bezocht door liefhebbers van ‘echte molens’, en dat zijn er nog wat.

° Toen de Haenvenmolen uit Veerle verdween, bleef alleen de Dorpsmolen over (dorpsoverzicht richting Makel). Hij hield het uit tot 1953 en werd vervangen door een moderne maalderij. De molen bleef evenwel nog bestaan tot 1965. Bij gebrek aan onderhoud viel hij echter finaal ten prooi aan de fermettenbouwers van toen. Jammer, maar … inderdaad, helaas.

° Boven in de grote balk van het zware houten molengeraamte kon je duidelijk de datum 1798 lezen . In dat jaar werd de Dorpsmolen door de Franse revolutionairen onafhankelijk gemaakt van herenrechten en verkocht aan ene Joannes Verboven met de last om 2.600 zakken graan per jaar te malen . Zijn precies bouwjaar blijft echter moeilijk te achterhalen.

DE MOLENS VAN VEERLE

° De oudste molen van deelgemeente Veerle, een watermolen bevond zich ca 1 350 op de oevers van de Grote Laak op de grens met Vorst. Besauwen heette toen de plaats die wij nu nog steeds ‘de brug’ noemen.

° Een andere watermolen lag in Blaardonk langs diezelfde Laak en was eigendom van de abdij van Averbode.

° Toen die laatste ook helemaal vervallen was, werd in Haanven in 1723 een windmolen opgericht door de abdij. Adriaan Meeus was de eerste molenaar. De laatste was Jan-Baptist Onsea.

° De molenaars van Haanven en die van de Dorpsmolen in Veerle-dorp waren helemaal geen rivalen van elkaar. Ieder had zijn vast cliënteel. Meer nog…

° Op 27 november 1843 huwde onderwijzer en koster Joannes Franciscus Vervloet met Angelina, de dochter van Antoine Peeters (de 7de molenaar op rij van de Haanvenmolen). 

*  Joannes Vervloet en Maria Theys, waren landbouwers en zijn vrouw, Angelina Peeters ° 26/8/1817, was de dochter van Antonius Peeters  molenaar overleden te Westerlo 20/8/1827  en van Carolina Francisca Van Dijck (molenaarster).
** “Er zit nogal wat bloem in je voorgeschiedenis” , stelde mijn voormalige schoolkameraad Louis Leenaerts vast. Louis snuffelt graag in oude documenten, vandaar. Lees maar verder …
* De getuigen op dat huwelijk waren de 21 jarige broer van de bruid ( Petrus Josephus >Peeters),  een 41  jarige schoenmaker (Joannes Leonardus Gaethoffs) en een 28 jarige mandenvlechter (Guilielmus Fernandus Franciscus Verelst).

° Eugeen, hun eerste kind, werd later niet alleen maalder op de dorpsmolen, want hij baatte ook een landbouwbedrijf uit. Daarnaast bezat hij ook nog een kleine dorpsbrouwerij langs de Vorstsebaan (naast dokter Boeckx). Angelina en Eugeen kregen liefst 9 kinderen …

° Van die 9 was Victor de oudste (28.03.1869. Victor volgde zijn vader op als maalder van de dorpsmolen. Op 10.02.1903 huwde hij Maria Van Laerken uit Tessenderlo. Zij kregen 5 kinderen. De oudste was Jef (1904), de jongste was Georges (1912 (in deur)).

° Vader Victor (r) overleed plots op 15.11.16 in volle WO I. Hij werd amper 47. Jef en Jos (Georges) stichtten later maalderij Gebr.Vervloet’. ‘Moeder Marie’ bleef haar zonen de weg wijzen. Zij overleed in 1953. Even later werd Herman geboren, 10 jaar na Ludo. Maria en Renilde zijn de dochters van Jos Vervloet .

° De windmolen werd even later definitief stilgelegd en vervangen door een (toen) moderne maalderij net buiten zijn wiekenbereik. Ook op Veerle-Heide werd nog gemaald met een kleine elektrische vuurmolen. Jef overleed in 1960, Georges in 1982 en met hem alles wat nog overbleef van molenbedrijvigheid in Veerle.

VALENTINA TERESJKOVA

Rusland, toen nog USSR, was in het begin van de ruimtevaartwedloop de Amerikanen steeds te vlug af. Na de Sputnik brachten ze ook de eerst man, even later ook de eerste vrouw in de ruimte .

° Uit meer dan 400 gegadigden werd ze met vier andere vrouwen geselecteerd voor de vrouwelijke kosmonautengroep. Van deze groep is alleen Teresjkova in de ruimte geweest.

° Teresjkova werd op 16 juni 1963 aan boord van de Vostok 6 gelanceerd , en werd daarmee de eerste vrouw , en tevens eerste burger in de ruimte.

°° Twee dagen eerder was de Vostok 5 gelanceerd. Tijdens de vlucht naderden de Vostok 5 en 6 elkaar tot op minder dan vijf kilometer en hadden ze onderling radiocontact. Een huzarenstukje in die jaren. Teresjkova landde op aarde na een vlucht van bijna drie dagen.

° Plannen voor andere vluchten met vrouwen werden evenwel afgelast. 19 jaar lang bleef Teresjkova de enige vrouw in de ruimte . Totdat op 19 augustus 1982 de Russische Svetlana Savitskaja haar volgde in de Sojoez T-7.

° Teresjkova  werd na haar niet alledaagse prestatie lid van het presidium van de Opperste Sovjet . Van 1969 tot 1991 zat ze zelfs  in het Centrale Comité van de Communistische Partij.

° Na de ineenstorting van de Sovjetunie werd ze in 2011 namens de partij Verenigd Rusland verkozen in de Staatsdoema. In 2016 werd ze herkozen.

°° Vorig jaar , op 10 maart 2020 trad ze weer op de voorgrond bij de behandeling van de grondwetsvoorstellen van president Poetin.

° Ze stelde voor , om bij het wijzigen van de grondwet opnieuw te beginnen met het tellen van de presidentiële termijnen , zodat Poetin nogmaals twee termijnen van zes jaar zou kunnen dienen.

°° Daarmee onthulde ze vermoedelijk de ware bedoeling van de hele operatie. Haar voorstel werd goedgekeurd met unanimiteit van stemmen . Tja, Teresjkova …

DE VISIE VAN VUREN 173

Napoleon en Laakdal. ( deel 1)

 

Dit is een uitdaging voor alle Laakdallenaren die iets meer weten over hun familie, zeker voor diegenen die hun stamboom kennen tot 1750.

Enkele weken geleden verscheen hier een artikel over Napoleon. Misschien heb je toen gedacht : “Allemaal interessant en allemaal goed en wel , maar wat hebben wij in de Gazet van Laakdal met Napoleon te maken. Laakdal bestond toen niet eens, en Napoleon heeft noch met Vorst en Eindhout iets te maken gehad en zeker niet met Veerle en Varendonk !“

En toch, geachte lezer , en toch !

Laten we teruggaan gaan naar het Boerenkrijgjaar 1798 . Eén van de redenen waarom de jonge mensen de wapens in de hand namen tegen de Fransen , de Boerenkrijg dus ,was ook de Wet van de Circonscriptie van datzelfde jaar.

Daarin stond dat een heel aantal mannelijke Franse burgers – en Franse burgers waren de mensen die hier toen woonden allemaal – legerdienst zouden moeten doen, en dat wel …vijf jaren lang.

Voor sommige jonge mensen werd dat een ramp. Ook in onze dorpen waren er heel wat jonge mannen die zoals in het liedje van Miel Cools “Soldaat van Napoleon de Grote“ moesten worden.

Zij moesten vaak te voet half Europa doortrekken om met het Franse leger te gaan vechten op de verschillende gekende slagvelden. Leipzig , Moskou, tot Waterloo toe ….

De Franse Revolutie zou de Franse Revolutie niet geweest zijn als er in die Franse periode ook geen lijsten zouden bewaard zijn van alle activiteiten die met die troepen verband hielden.

Zo werden er ook lijsten bewaard van de” Belgische” soldaten die gestorven waren in het Franse leger , en dat tussen dat Boerenkrijgjaar 1798 en tot 1817.

Een gunstige wind heeft die verslagen uit ons Twee-Netendepartement , zo heette de provincie Antwerpen toen , doen terechtkomen in het Antwerpse depot van het Rijksarchief . Uit die lijsten gaan wij nu de namen putten van de gesneuvelde of overleden soldaten uit Vorst , Veerle en Eindhout.

Het is niet gemakkelijk zoeken in die lijsten. Uit Varendonk hebben wij tot nog toe niemand gevonden.

Een andere moeilijkheid was dat sommige soldaten op een ogenblik dat ze ernstig ziek, gewond  en stervende zijn in een hospitaal de namen van hun dorpen vaak in hun streektaal uitspreken.

Die namen werden dan nog door Franse ambtenaren in Franse klanken omgezet en opgeschreven. Hetzelfde met de familienamen.

Dus een overledene uit Eindhout kan er zowel in zijn opgenomen als Indot of Inderde of nog iets anders en Veerle kan in sommige berichten zowel Vehl zijn als Veille .

Dus bereid jullie maar voor. In Vuren 174 gaan wij aan de namen beginnen. Denk al maar eens na…en bekijk jullie stambomen al eens in de jaren voor 1790. Succes ermee.

Louis VUREN

VIRUS VERLIEST WEER

15 juni – De maand is weer half. De toestand gaat verder in de goede richting . Van de 15 gemeenten die we volgen zijn er 2 niet veranderd, 2 met een  lichte stijging , de andere 11 dalen.
.
* Meerhout blijft bij 19 en Tessenderlo bij 32.
.
 * Diest stijgt plus 2, Halen plus 1. Samen PLUS 3.
.
* De dalers : Laakdal min 2, Herselt  min 1, Hulshout  min 2, Westerlo min 1, Herentals min 2, Geel min 4, Mol min 2, Turnhout  min 3, Aarschot  min 5, Scherpenheuvel-Zichem min 3, En Ham  min 1. Samen MIN 26. Het virus moet weer 23 eenheden inleveren.   Tot morgen –

Eerste vlucht over Atlantische Oceaan

Vandaag 15 juni 2021 is het precies 102 jaar geleden dat een vliegtuig non-stop over de Atlantische Oceaan vloog.

Alcock.brown.statue.arp.750pix° John Alcock was de Britse piloot die van 14 op 15 juni 1919 samen met Arthur Whitten-Brown als eerste in een non-stop vlucht over de Atlantische Oceaan vloog. (Charles Lindberg werd in 1927 de eerste solovlieger op die afstand)

° Ze wonnen daarmee de prijs van 10.000 pond die in 1913 was uitgeloofd door de krant Daily Mail voor wie het eerst “in een vliegtuig van een punt in de Verenigde Staten, Canada of Newfoundland naar een punt in Groot-Brittannië of Ierland zou vliegen in minder dan 72 uur”.

° Hun vliegtuig was een omgebouwde bommenwerper. Het duo vloog van St. John’s op Newfoundland naar Clifden in Ierland. Het toestel raakte licht beschadigd bij de landing, waarbij de neus in de modder terechtkwam.

° De vlucht duurde 16 uur en 12 minuten. De afgelegde afstand bedroeg 3 040 km.

° Kapitein Alcock en luitenant Brown werden enkele dagen na hun prestatie geridderd door de Britse koning George V.

° Alcock had reeds in 1912 zijn vliegbrevet behaald. In de Eerste Wereldoorlog vloog hij met bommenwerpers aan het Turks front. Na motorpech werd hij krijgsgevangen genomen. Na de wapenstilstand kwam hij vrij.

° Tijdens zijn gevangenschap had hij zich voorgenomen om de Atlantische Oceaan over te vliegen. Kort na de oorlog werd hij gekozen als de piloot bij het team van Vickers voor de Daily Mail-prijs.

° Alcock kwam later in datzelfde jaar (december) 1919 om het leven toen hij met het nieuwe Vickers Viking amfibievliegtuig op weg naar Parijs neerstortte. ( rood = meer op Wikipedia)

de ‘Stars & Stripes’

Betsy toont de vlag aan George Washington – Edward Percy Moran, 1917

Op 14 juni 1777 wordt de Stars and Stripes door het Amerikaans congres als vlag van de Verenigde Staten aangenomen. De dag werd in Amerika hierdoor een nationale feestdag , ook wel Flag Day genoemd.

* Independence Day (“Onafhankelijkheidsdag”), ook wel Fourth of July genoemd, is in de Verenigde Staten van Amerika ook een nationale feestdag . Dan wordt de aanname van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli 1776 herdacht.

* Volgens de overlevering was het ene Betsy Ross die de eerste Amerikaanse vlag naaide. Bewijs hiervoor bestaat echter niet.

* De Amerikaanse is hierboven te zien op een schilderij van Edward Percy Moran uit 1917. Ze presenteert , samen met twee kinderen, de vlag aan George Washington, de eerste president van de Verenigde Staten, en drie andere mannen.

De ‘Betsy Ross-vlag’

* Op de eerste versie van de vlag zijn 13 sterren te vinden. Deze staan symbool voor de dertien kolonies die zich in 1776 afscheidden van Groot-Brittannië.

* Toen later meer kolonies zich aansloten bij de Verenigde Staten, verschenen er steeds meer sterren. Omdat Amerika momenteel vijftig staten heeft telt de vlag dan ook vijftig sterren. De dertien strepen staan nog altijd voor de dertien oorspronkelijke kolonies. (met dank aan Historiek)

allerlei Amerikaanse feestdagen

(vervolg van hierboven)

.

In Amerika zijn niet alle feestdagen dezelfde als die bij ons. In Amerika worden het hele jaar door bijzondere gebeurtenissen herdacht en gevierd.

° Er zijn speciale feestdagen voor arbeiders, nationale helden en belangrijke historische gebeurtenissen.

° Hieronder wat meer informatie over de geschiedenis en de inhoud van bekende Amerikaanse feestdagen zoals Memorial Day en Independence Day bij ons het best bekend zijn.

 • New Year’s Day: 1 januari
  New Year’s Day markeert het begin van een nieuw jaar volgens de Gregoriaanse kalender. Op deze nationale feestdag herdenkt men in Amerika het afgelopen jaar en bedenkt men goede voornemens voor het jaar dat begint.
 • Martin Luther King Day: derde maandag in januari
  Op deze feestdag viert men het leven en de prestaties van Dr. Martin Luther King, Jr. die streed voor gelijke rechten en tegen rassensegregatie in de Verenigde Staten.
 • Presidents Day: derde maandag van februari
  Presidents Day is een feestdag ter ere van alle Amerikaanse presidenten. Alle ambtenaren zijn deze dag vrij.
 • Memorial Day: laatste maandag in mei  Enerzijds worden Amerikaanse militairen herdacht, anderzijds is het een feestdag met parades en concerten. Memorial Day luidt ook het begin van het toeristische seizoen in. Amerikanen vieren dit met korte vakanties tijdens het Memorial Day Weekend.
 • Independence Day: 4 juli
  Tijdens Independence Day wordt de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten gevierd. Er zijn toespraken, parades en ceremonies en veel families komen bijeen voor een concert, picknick of barbecue.
 • Labor Day: eerste maandag in september
  Deze feestdag is bedoeld om arbeiders te bedanken voor hun bijdrage aan de Amerikaanse economie en samenleving. Scholen en bedrijven zijn gesloten. Labor Weekend ziet men als einde van het zomerseizoen, veel Amerikanen gaan er een weekendje op uit.
 • Patriot Day: 11 september
  Op Patriot Day herdenkt Amerika de slachtoffers die vielen bij de terroristische aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon, op 11 september 2001.
 • Columbus Day: tweede maandag in oktober
  Op Columbus Day viert men (je raadt het misschien al) de ontdekking van Amerika door Christopher Columbus. De federale feestdag wordt niet overal in het land gevierd.
 • Halloween: 31 oktober
  Tijdens deze griezelige feestdag gaan kinderen verkleed langs de deuren met de leus ‘trick or treat’. Halloween is ook een feest voor volwassenen.
 • Veterans Day: 11 november
  Op deze dag worden Amerikaanse veteranen geëerd en bedankt voor hun bewezen diensten.
 • Thanksgiving: vierde donderdag in november
  Een van Amerika’s bekendste feesten. Familie en vrienden komen samen en genieten een grootse maaltijd, vaak met gevulde kalkoen, aardappelpuree en cranberrysaus.
 • Christmas: 25 december
  Kerstmis is een katholiek feest waarbij de geboorte van Jezus Christus wordt gevierd. In de meeste Amerikaanse staten kent men alleen eerste kerstdag.
 • U merkte het al, lezer, Flag Day (zie voorgaand stukje) ontbreekt op het lijstje. En zo zullen er wellicht nog meer zijn…

UURTJE ZICHEM

Even in Vlaams-Brabant geweest. Wreed druk aan de overweg om Zichem in- en uit te rijden. De bareel voortdurend dan open dan toe. Wat op de zenuwen werkt van de automobilisten. De mooie hoekjes van vroeger zijn er nog, beetje aangepast weliswaar. Nest Claes kreeg een nieuw dak op zijn huis en het koertje een lik verf. De Maagdentoren werd verstevigd na de laatste oorlog van de Witte & companen. En ja, de Demer stroomt er nog steeds. (ook op Facebook)

1 2 3 6