Geschiedenis van het Suikerfeest

De Islamitische vastenperiode, de Ramadan, wordt dit weekend traditioneel afgesloten met het Suikerfeest. Ook wel ‘Het Kleine Feest’ of de Eid al-Fitr genoemd. Maar wat vieren moslims over de hele wereld tijdens het Suikerfeest en welke geschiedenis zit hierachter?

Ramadan

Het Suikerfeest kan niet los worden gezien van de vastenmaand Ramadan. Tijdens deze negende maand van de islamitische kalender onthouden moslims zich iedere dag van zonsopkomst tot zonsondergang van voedsel, drinken en seks. Naast het vasten staan in deze heilige maand bidden en zelfreflectie centraal.

De moslimgemeenschap is in de vastenmaand vaak erg hecht. Om dat op te lossen in deze coronatijd is enige moslimwijsheid nodig, maar ze komen er wel uit . Normaliter komen na zonsondergang families en vrienden samen om het vasten te breken en de iftar, de maaltijd na het vasten, te nuttigen.

* De vastenmaand duurt 29 tot 30 dagen, het aantal dagen kan variëren omdat de duur en de begin- en einddatum van de Ramadan worden bepaald door de maangebonden islamitische kalender.

Suikerfeest

Het Suikerfeest werd voor het eerst gevierd in Medina, nadat Mohammed in het jaar 622 vluchtte van Mekka naar Medina. Uit de historische overlevering van Anas komt naar voren dat Mohammed deze feestdagen initieerde in Medina: ‘’Toen de profeet arriveerde in Medina zag hij dat het volk twee specifieke dagen feest vierde en zichzelf daarbij vermaakte.’

Hij vroeg de mensen om de oorsprong van deze feestelijkheden, waarbij zij antwoordden dat deze dagen gelegenheid waren voor vermaak en ontspanning. Hierop merkte de profeet op dat de Almachtige in plaats daarvan twee feestdagen zou vestigen die beter waren: Eid al-Fitr en Eid-al Adha.’’ Zowel Eid al-Fitr en Eid-al Adha zijn gelegenheden voor de moslims om hun dankbaarheid uit te drukken naar Allah en de minderbedeelden te helpen.

Engel Djibril

De Islamitische geschiedenis van het Suikerfeest gaat terug naar het jaar 610 toen aartsengel Djibril (binnen het christendom beter bekend als aartsengel Gabriël) verscheen in een visioen van de profeet Mohammed en verklaarde dat hij een boodschapper was van Allah. Mohammed bleef lang sceptisch, maar na aanhoudende visioenen van de engel Djibril begon hij de betekenis van zijn visioenen in te zien.

Djibril leerde Mohammed de heilige verzen die de basis van de Koran en de fundamenten van de islam zouden vormen. Uit respect voor de gedeelde wijsheid heeft Mohammed zijn volgers gevraagd om deze maand van de eerste openbaring, de Ramadan, te herdenken door middel van gebed, vasten en bijdragen aan goede doelen en deze periode af te sluiten met een feest. Het Suikerfeest.

Slag bij Badr

Een andere gebeurtenis die plaatsvond tijdens de Ramadan en dus ook herdacht wordt in deze periode, is de Slag bij Badr. De veldslag vond plaats in 624 onder de leiding van profeet Mohammed. Het was de eerste grote veldslag tussen moslims en Mekkanen. Met een leger van 300 volgelingen viel Mohammed een karavaan aan die onderweg was van Syrië naar Mekka. Mohammeds leger stuitte op een 1.000-koppig leger dat gestuurd was om de karavaan te beschermen. Ondanks de overmacht van de Mekkanen wisten de moslims onder leiding van Mohammed de overwinning te behalen.

Die overwinning was volgens de islamitische overlevering mede te danken aan de bijstand van enkele duizenden engelen in de gelederen van Mohammed , die een excellente veldheer was. Mohammed won de veldslag, vestigde de autoriteit van de islam en luidde daarmee het begin van de islamitische expansie in.

* De Ramadan en het Suikerfeest zijn onlosmakelijk verbonden met  de openbaringen aan Mohammed en de overwinning in de Slag bij Badr(met dank voor tekst/foto aan IsGeschiedenis-Nl)