Erfgoeddag 2022: Laakdal maakt school

Zondag 24 april is het Erfgoeddag. Dit jaar staat alles in het teken van het ‘onderwijs’. De ultieme reden om de deuren van het oudst bewaarde schooltje uit de streek, dat aan de pastorij van Klein – Vorst, open te zetten voor het grote publiek.

De oudste delen van het schooltje stammen uit de 17dee eeuw. De oude schoolbanken, het krijtbord, telraam,… roepen de sfeer van vroeger op. Absolute blikvanger is de originele open haard met bakoven.

* Via Stuifzand kwamen Swa en Glen  in contact met oud-onderwijzer Jos Van Hoof die zijn unieke verzameling oud schoolmateriaal aan ons archief afstond. Dat  zal 24 april  ook te bezichtigen zijn. Verder is er een presentatie te beleven die a.d.h.v. oud beeldmateriaal het Laakdalse onderwijsverleden uit de doeken zal doen.

* In de Erfgoedweek trekt François Van Gehuchten langs verschillende scholen in Laakdal (en daarbuiten) met zijn les ‘Van griffel tot smartphone’, die voor de huidige generatie schoolgaande jeugd een ware cultuurshock zal betekenen.

 

WAT? Opendeurdag 17de-eeuws schooltje Klein-Vorst en presentatie over het Laakdalse onderwijsverleden. Vrije en gratis toegang.  WAAR? Naast de pastorij in Klein-Vorst WANNEER? Zondag 24 april 2022 van 10u – 17u  ORGANISATIE: LWGH vzw (heemkring Laakdal) i.s.m. gemeente Laakdal

MEER INFO: François Van Gehuchten, Tel.: 013 66 39 82   Glen Van Meeuwen, Tel: 0479 36 48 45, e-mail: glen.v_m@hotmail.com   LWGH: info@lwgh-laakdal.be

Nieuw polyvalent gebouw Eindhout

In de Schoolstraat in Eindhout, bij GBS Eindhout bouwt het gemeentebestuur van Laakdal met financiële ondersteuning van Agion en Sport Vlaanderen een nieuw polyvalent gebouw met een sportzaal, een nieuwe vestiging voor de buitenschoolse kinderopvang (BKO) ’t Kakelnest en een judozaal.

* De voormalige sportzaal van GBS Eindhout was aan vervanging toe, de buitenschoolse kinderopvang had nood aan een grotere capaciteit en de judozaal was toe aan vernieuwing. Daaruit ontstond het idee voor een polyvalent gebouw om aan deze verschillende noden tegemoet te komen.

* Het project omvat een sportzaal voor de school, een nieuwe vestiging van de buitenschoolse kinderopvang (BKO) en een nieuwe judozaal. Daarnaast komt er een nieuwe parking met een 36-tal parkeerplaatsen. De fietsenstalling aan de voorgevel verhuist naar de zijgevel en maakt plaats voor meer groen. De opvallende, kopergroene daken van het nieuw gebouw zorgen voor een frisse en levendige uitstraling. De oplevering is nog voor eind 2022 voorzien.

BEN-gebouw

Benny Smets, schepen van sport en klimaat:” “Ik ben enorm trots dat dit een BEN (bijna energieneutraal) gebouw is geworden. We hebben gekozen voor een doorgedreven isolatie zodat de geothermische warmtepomp voor het grootste deel van de energiebehoefte zal instaan. Er is een grondige ventilatie met warmteterugwinning en zonnepanelen. Bovendien wordt het regenwater opgevangen in grote buffertanks. Dat water wordt dan gebruikt voor het doorspoelen van toiletten, maar ook om in de zomer beplanting water te geven. Een win-winsituatie dus!”

Sportzaal

* De huidige turnzaal van GBS Eindhout dateert uit de jaren ’70 en is verouderd. De nieuwe sportzaal wordt hoger en ruimer en de nieuwe vloer maakt veilig sporten mogelijk. Er komen ook nieuwe turntoestellen.

Burgemeester en schepen van onderwijs, Tine Gielis: “De huidige turnzaal voldoet niet meer aan de hedendaagse verwachtingen op gebied van sportinfrastructuur, spelmogelijkheden en duurzaamheid. Met de bouw van de nieuwe turnzaal creëren we een ruimte waar de leerlingen zich sportief kunnen ontwikkelen en spelenderwijs hun grenzen kunnen verleggen. Het ontwerp kwam tot stand na overleg met het schoolteam. Zo waken we erover dat de noden van de kinderen en hun opvoeders centraal blijven staan.”

Buitenschoolse kinderopvang (BKO) ‘t Kakelnest

* De BKO bevindt zich momenteel nog in Eindhoutdorp en zal mee verhuizen. Het nieuwe gebouw zal plaats bieden voor 125 kinderen. Het is handig dat de opvang aan de school zelf grenst, waardoor een verplaatsing niet meer nodig is. De kinderen krijgen nog meer speelplaats want ze kunnen gebruik maken van de speelplaats van de kleuterschool, maar ook van de nieuwe sportzaal.

* De lokalen van de BKO zullen ruimer zijn met meer natuurlijke lichtinval. Er is ook gedacht aan voldoende geluidswerende isolatie. We kozen voor neutrale zachte kleuren en voorzien voldoende ‘stille’ ruimtes voor kinderen die het na school wat rustiger aan willen doen. Op die manier zorgen we voor nog een ruimer aanbod van activiteiten die ’t Kakelnest aanbiedt.

Raf Moons, schepen van Welzijn: “Om een goede combinatie van gezin en werk voor alle inwoners mogelijk te maken, is een degelijk gezinsbeleid essentieel. Na de bouw van een nieuwe Buitenschoolse Kinderopvang in Veerle en Vorst-Centrum, kiezen we nu voor een kwalitatieve en duurzame investering in Eindhout. Op deze manier investeren we in onze kinderen, want zij zijn de bouwstenen van onze maatschappij.”

Judozaal

Naast een sportzaal en buitenschoolse kinderopvang (BKO) komt er ook een nieuwe judozaal voor judoclub Samurai uit Eindhout. Deze club is een begrip in de Belgische judowereld en draait al jaren mee op nationaal niveau. De dojo (Japans voor judozaal) was verouderd en te klein voor de club. Bovendien volstond 170 m2 niet meer om 180 leden te laten trainen. De nieuwe zaal van 240m² wordt aangevuld met een cafetaria en een extra ruimte voor specifieke trainingsoefeningen. Zo kunnen er topsporttrainingen van Judo Vlaanderen en volwaardige toernooien plaatsvinden.

Benny Smets, schepen van sport en klimaat: “Sporten en bewegen zorgen voor gezondheid, plezier en ontmoeting. Het maakt onze gemeente levendig. Bovendien is een gezonde geest in een gezond lichaam gunstig voor jong en oud! Judoclub Samurai is daarvan een zeer mooi voorbeeld met leden van 6 tot 80-plus op de tatami. Het is dan ook niet verwonderlijk dat  de judoclub onze gemeente op de internationale sportkaart heeft gezet!”

Investering en subsidies

De investering in dit project bedraagt € 3 339 469,39 excl. BTW en het wordt financieel ondersteund door AGION (€ 732 396,98) en Sport Vlaanderen (€ 401 000).

De Peuter Aannemingen NV en architectenbureau KARUUR zorgen voor een feilloze afwerking.

WARM HART TONEN

De kerstperiode is hét moment bij uitstek om ons af te vragen wat wij kunnen doen voor anderen, zonder er iets voor terug te verwachten. 

* SILA Middenschool Westerlo probeerde het gemeenschapsgevoel aan te wakkeren met o.a. een solidariteitsproject van de leerlingen van ‘het tweede jaar B-stroom’.

* Enkele leerlingen gingen helpen bij MPI Oosterlo vzw. MPI is een dynamische organisatie, gespecialiseerd in de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. De leerlingen  hielpen er bij de heraanleg van de speeltuigen.

* Andere leerlingen stonden de gemeentelijke reinigingsdienst bij in de strijd tegen het zwerfvuil in de straten van Westerlo.

* Er werden kerstkaarten geschreven en koekjes gebakken voor de bewoners van woonzorgcentrum ‘Parel der Kempen’ . Op school werden vogelkooitjes gemaakt.