Napoleon kroont zich keizer

Op 2 december 1804 , vandaag 216 jaar geleden , kroonde Napoleon Bonaparte zichzelf in de ‘Notre Dame’ van Parijs tot keizer van Frankrijk. Napoleon had toen reeds alle Franse macht in handen . De Europese (en overzeese) moest volgen.

° Het keizerschap zou hem vooral meer aanzien geven, dacht hij, vooral in landen buiten Frankrijk. Een dag voor de kroning was Napoleon overigens ook nog in zeven haasten gehuwd met  Josephine de Beauharnais, want … bij een keizer hoort logischerwijze ook een keizerin.

° En geloof het of niet, bij de kroning was ook paus Pius VII  aanwezig. Die was helemaal uit Rome gekomen maar kreeg geen schijn van een kans om in Parijs een grote rol te spelen. De hoofdrol hield Napoleon die 2 december helemaal voor zich.

° De paus mocht Napoleon wel zalven maar bij de eigenlijke kroning werd hij gepasseerd. De keizerskroon zette Bonaparte zelf op zijn hoofd.

***  Op nevenstaand schilderij van Georges Rouget wordt de kroning van Napoleon uitgebeeld.

° Het doek werd gemaakt in opdracht van de keizer. Die bepaalde ook wie en wat er te zien zou zijn.

° Op het doek wordt b.v. ook Napoleons moeder, Maria Laetitia Ramolino, afgebeeld terwijl die helemaal niet aanwezig was. De zogenaamde Madame Mère bleef weg omdat ze het onbetamelijk vond dat haar zoon zichzelf kroonde.

* Precies een jaar na zijn kroning won Napoleon de belangrijke Slag bij Austerlitz . (nog meer in ‘Historiek’)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

één december 2019 …

Omdat mijn vrouw en ik in aanraking kwamen met een door corona-besmette persoon zitten wij momenteel in quarantaine. Donderdag wordt een test afgenomen in de kliniek van Geel, en dan is het afwachten of ook wij besmet werden. Alleszins duurt onze quarantaine nog tot en met zondag 6 december.

En omdat ik voorlopig niet meer kan rondsnorren en foto’s maken ben ik even in mijn archief gedoken. En wat bleek? De weersomstandigheden van 1 dec 2019 waren vrij identiek aan die van 1 dec 2020. De natuur is blijkbaar ook klokvast. Hier gaan ze …

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Rosa Parks bleef zitten

De Amerikaanse burgerrechten-activiste Rosa Parks (1913-2005) weigerde op 1 december 1955 , vandaag 65 jaar geleden, haar plek in de bus af te staan aan een blanke man. Dat gebeurde in Montgomery (Alabama) 

* In Montgomery waren zwarten in de jaren 1950 nog verplicht plaats te maken voor blanke medeburgers als die daarom vroegen.

* Rosa Parks weigerde die dag echter categoriek. Ze had de hele dag gewerkt, was moe en blij dat ze eindelijk even kon zitten. Ze bleef dus zitten waar ze zat, en vond dat ze net zoveel rechten had als een blanke passagier om op die stoel te zitten .

 **  Voor de wet lag dat echter anders. Omdat Parks de wet overtrad, werd ze gearresteerd. De naaister werd veroordeeld en moest een boete van tien dollar betalen, plus de proceskosten.

* De arrestatie en veroordeling van Parks bleef niet onopgemerkt. Vrij snel sloten andere zwarte burgerrechten-activisten aan en kwamen op voor Parks.  Een grootscheepse boycot-actie was het logische vervolg van het verhaal. Eindelijk iemand die het aandurfde om de blanken te tonen dat ze het helemaal mis hadden met hun gekleurde medemensen.

* Massaal besloten de verstotelingen niet langer gebruik te maken van bussen. Zo gaven ze duidelijk aan dat ze tegen de rassenscheiding in het algemeen waren en tegen het openbaar vervoer in het bijzonder.

* De boycot van de actievoerders werd geleid door dominee Martin Luther King (foto met Parks) en had … een lange adem. Tot 382 dagen na de veroordeling van Parks weigerden zwarten gebruik te maken van de busdiensten in Montgomery. De volgehouden actie bereikte uiteindelijk zijn doel : de rassenscheiding in bussen werd afgeschaft.

* De actie van Rosa Parks werd erg hoog aangeslagen. Op slag werd Rosa één van de pioniers van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Maar er was/is nog veel werk aan de winkel. De regering van president Trump heeft erg duidelijk gemaakt dat de rassenstrijd in Amerika, 65 jaar later, nog lang niet gestreden is.

° Lees meer in Historiek , druk op …   Martin Luther King 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

JAN WIE ? JAN NEYEN …

Jan Neyen werd in 1568 geboren in Antwerpen, kreeg een protestantse opvoeding, maar werd op zijn 20ste katholiek. In 1566 was er de Beeldenstorm en de eerste vlucht van Antwerps talent naar wat veel later Nederland zou worden.

* Neyen studeerde in het katholieke Spanje. In 1590 , hij was toen 22, sloot hij zich in Antwerpen aan bij de minderbroeders, een katholieke kloosterorde van volgelingen van Franciscus van Assisi.

* Jan was een vlijtige leerling en werd opgemerkt door de katholieke bestuurders Albrecht en Isabella (aartshertog en – hertogin). Jan Neyen  werd commissaris-generaal van de zes ordeprovincies van de minderbroeders in de Nederlanden en in het Duitse Rijk.

* Het aartshertogelijke paar stuurde Jan in 1607 als onderhandelaar van de Zuidelijke Nederlanden naar Den Haag, het centrum van de Noordelijken. Antwerpen was nl. al in 1585 gevallen en werd verder beheerd door Spanje.

** Later zou blijken dat dit het begin was van de definitieve afscheiding tussen Noord en Zuid (die er pas helemaal in 1648 zou komen).

* Tijdens de twee jaar durende besprekingen reisde Jan Neyen twee keer naar Madrid om de strategie af te stemmen met de koning van Spanje. Later werd ook Spinola door koning Filips III aan het team van onderhandelaars toegevoegd.

* Uit de besprekingen met de Republiek (Nederland) kwam het 12-jarig Bestand voort. Het vredesverdrag werd op 9 april 1609 getekend. Het bestand zorgde voor een tijdelijke onderbreking van de oorlog.

* De onderliggende oorzaak van dit bestand was evenwel dat beide partijen geen centen meer hadden om hun huursoldaten te betalen. De echte reden ook waarom die oorlog liefst 80 jaar lang duurde.

** Jan Neyen overleed op 20 november 1612 in Spanje, amper 44 jaar oud. (portret door PP Rubens)

Proces van Neurenberg (1945)

Enkele gedaagden tijdens het proces. Voorste rij v.l.n.r.: Göring, Hess, Von Ribbentrop en Keitel. Tweede rij v.l.n.r.: Dönitz, Raeder, Von Schirach en Sauckel

 

* Op 20 november 1945 gaat het Proces van Neurenberg van start. Die processen worden gehouden om oorlogsmisdadigers van het Derde Rijk in W.O.II te berechten.

°  Nog voor er een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog, besloten Winston Churchill en Jozef Stalin dat de misdaden die door het nazi-regime werden begaan niet onbestraft mogen blijven.

° Tijdens een conferentie in Londen, kort na de ineenstorting van Hitlers Derde Rijk, werd door vertegenwoordigers van de geallieerde landen besproken welke aanklachten er tegen welke verantwoordelijken geformuleerd zullen worden.

° Van 20 november1945 tot 1 oktober van het volgende jaar 1946 stonden 22 kopstukken van het nazi-regime terecht. De topfiguren werden uitvoerig aan de tand gevoeld.

° Onderzocht werd in hoeverre de verdachten zich schuldig hadden gemaakt aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. 19 van hen werden uiteindelijk veroordeeld en 12 krijgen de doodstraf opgelegd.

Na de suezcrisis 1956

In februari 1867 voer het eerste schip door het Suezkanaal. Het Suezkanaal is de verbinding tussen Port Saïd aan de Middellandse Zee en Suez aan de Rode Zee en vormt de scheiding tussen Afrika en Azië.

* Het belang van het Suezkanaal is erg groot, want voordien moesten schepen uit Europa met als reisdoel Azië helemaal om Afrika heen varen.

° In de negentiende eeuw stippelde de Oostenrijkse ingenieur Alois Negrelli een nieuwe route uit. Het geld voor de bouw werd bijeengebracht door Ferdinand de Lesseps, die hiervoor de Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez oprichtte.

° Het kanaal werd gegraven door ongeveer 1,5 miljoen Egyptische arbeiders. De bouw eiste een hoge tol: 125.000 arbeiders overleden, grotendeels als gevolg van cholera.

° Het kanaal was aanvankelijk het bezit van de Egyptische en Franse overheid. Egypte verkocht zijn aandeel later, wegens een grote buitenlandse schuldenlast, aan Groot-Brittannië. In 1882 trokken Britse troepen het gebied binnen om hun belang in het kanaal te beschermen.

° Deze toestand bleef tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw gehandhaafd. Vlak na de onafhankelijkheid van Egypte op 29 okt 1956 werd het Suezkanaal door de regering van Gamal Abdel Nasser genationaliseerd.

° Frankrijk en Engeland reageerden meteen. Die oorlog zou een week duren. Het begrip Suezcrisis was een feit. Deze crisis wordt ook vaak gezien als het definitieve einde van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk als grootmachten.

*  De Verenigde Naties lieten later Egypte het alleenrecht op het Suezkanaal toe.

*  De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi opende in augustus 2015 , 59 jaar na de Suezcrisis , een ‘nieuw’ Suezkanaal.

*  Die extra waterweg, 72 km evenwijdig aan een deel van het 200 km lange oude kanaal, zorgt er nu voor dat er twee keer zoveel schepen kunnen varen tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee. In het belang van de wereldhandel.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Vrijdag de dertiende

Vandaag is het een vrijdag de 13de. Voor bijgelovige mensen een angstige dag. Een dag waar ooit een tweeëntwintigletterwoord voor verzonnen is: paraskevidekatriafobie. Dat betekent een ‘specifieke angst voor vrijdag de dertiende’. Gelukkig is het morgen zaterdag. Een veel betere dag, want een weekenddag.

° Het woord paraskevidekatriafobie is een samenstelling van de Griekse woorden voor vrijdag de dertiende: paraskevi (vrijdag), deka (10) en tris (3). Het bijgeloof rond vrijdag de dertiende is pas honderd jaar oud.

° Los daarvan was elke vrijdag trouwens een ongeluksdag voor … criminelen. In het Romeinse Rijk en in Groot-Brittannië  werden op vrijdagen doorgaans misdadigers geëxecuteerd. Denk ook aan de kruisiging van Jezus.

° Soms lijkt het bijgeloof rond vrijdag de dertiende wel uit te komen. Op vrijdag 13 april 1970 verongelukte de Apollo 13, die twee dagen eerder om 13:13 uur gelanceerd was, bijna. De missie was begonnen op platform 39 en het was de dertiende missie vanaf dat platform. En 3×13 is 39. Voer genoeg voor bij-gelovigen…       (gelezen in Historiek)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE KEIZER BLEEF GESPAARD

*  Het proces tegen de Japanse oorlogsmisdadigers liep op 12 november 1948 ten einde. In Tokio stonden in totaal 28 mensen terecht. 7 verdachten werden ter dood veroordeeld, waaronder de oud-premiers Hideki Tojo (foto) en Koki Hirota.

° Na de capitulatie van Japan wilden de geallieerden dat 28 oorlogsmisdadigers zich voor een rechtbank zouden verantwoorden.

° Op 3 mei 1946 ging het Proces van Tokio van start. Het duurde ruim tweeënhalf jaar en werd  geleid door het International Military Tribunal for the Far East. Het ging de geschiedenisboeken in als een erg lang proces.

° De Japanse keizer Hirohito en de andere leden van de keizerlijke familie werden niet vervolgd door het tribunaal. De Amerikaanse generaal MacArthur wilde dat niet. Volgens hem was het beter dat keizer Hirohito aanbleef. Voor de Japanners was hij een godheid.

WAPENSTILSTAND 11.11.11

11 november 1918 kwam er officieel een einde aan WO I. In een bos bij het Franse stadje Compiègne, ongeveer tachtig kilometer ten noorden van Parijs, werd de wapenstilstand gesloten.

  • Vanaf 11uur die ochtend werd er niet meer gevochten. Het echte einde van de Eerste Wereldoorlog kwam er evenwel pas in … 1919 met de ondertekening van de Vrede van Versailles. 

* Voor de onderhandelingen had de Duitse legerleiding de politicus Matthias Erzberger afgevaardigd. Van onderhandelen was echter geen sprake.

* Volgens de overlevering zou maarschalk Foch het volgende tegen Erzberger hebben gezegd toen die informeerde naar voorstellen voor een wapenstilstand: ‘Voorstellen? Ik heb geen enkel voorstel.’

* Matthias Erzberger kreeg simpelweg een dictaat voor de neus geschoven met het verzoek om dat te tekenen. Wat hij ook deed.

* Bij Compiègne staat vandaag de dag een replica van de historische treinwagon waarin de wapenstilstand officieel tot stand kwam.

* De originele wagon werd in de zomer van 1940 op bevel van Hitler naar Berlijn overgebracht. Enkele dagen voor het einde van WO II werd hij door SS’ers in brand gestoken.

GEEN 11.11.11 – VIERING

Omwille van corona zal de traditionele plechtigheid in een van de deelgemeenten van Laakdal ook dit jaar niet plaatsvinden. Gemeentearbeiders zullen de monumenten voorzien van bloemen en kransen. In bijlage een aantal foto’s uit vorige vieringen.

Aanslag op Hitler

Op 8 november 1939 explodeerde een bom in de Bürgerbräukeller in München. Georg Elser, de man die de bom plaatste, hoopte dat Hitler bij de aanslag om zou komen.

° Hitler sprak in de Bürgerbräukeller. En verliet het gebouw eerder dan gepland. De bom ontplofte wel, maar Hitler was schampavie.

° Elser verzette zich fel tegen het nationaalsocialisme van Hitler. Hij wist af van de toespraak die Hitler zou houden om de mislukte staatsgreep van 1923 te herdenken.

° De aanslag mislukte door het stomme toeval dat Hitler en zijn staf eerder dan verwacht vertrokken omdat er door het slecht weer niet per vliegtuig maar met de trein naar Berlijn werd gereisd.

° Bij de aanslag kwamen acht mensen om het leven en raakten er 63 gewond.

° Elser werd kort na de aanslag gearresteerd, gemarteld en naar een concentratiekamp gedeporteerd. Kort voor het einde van de  oorlog werd hij in Dachau op bevel van Hitler geëxecuteerd.

° Elser stierf op 9 april , Hitler amper 21 dagen later. Van brute pech gesproken.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 25 26 27 28