Chaim Weizmann eerste president van Israël

* (met dank aan Vandaag in de geschiedenis)

Chaim Weizmann was een belangrijk figuur in de zionistische beweging. In 1901 had hij een Joods Nationaal Fonds opgericht. Doel van dit fonds was geld in te zamelen zodat in Palestina land kon worden gekocht. Het fonds werd onder meer financieel gesteund door  baron Edmond de Rothschild.

De beroemde Balfour-verklaring wordt voor een groot deel toegeschreven aan lobbywerk van Chaim Weizmann.

In 1917 stuurde de Britse minister van Buitenlandse Zaken de verklaring naar Lord De Rothschild, de leider van de Britse zionistische beweging. In het document stond o.a. …

 

Balfour-declaration

Harer Majesteits regering staat welwillend tegenover de vestiging van een nationaal huis voor het Joodse volk in Palestina, en zal naar beste vermogen het bereiken van dit doel ondersteunen, waarbij het duidelijk moet zijn dat niets zal worden gedaan dat de burgerlijke en religieuze rechten van bestaande niet-Joodse gemeenschappen in Palestina kan schaden, of de rechten en politieke status die Joden genieten in enig ander land.

De Balfour-verklaring werd door de meeste sympathisanten van de zionistische beweging positief ontvangen.

In de Arabische wereld echter werd woedend gereageerd. Daar werd de verklaring van Balfour gezien als een schending van de Britse belofte aan Sharif Hussein van Mekka.

In 1916 had de Britse Hoge Commissaris in Caïro, Sir Henry McMahon, tegenover deze Sharif Hussein van Mekka aangegeven dat Groot-Brittannië bereid was de onafhankelijkheid van de Arabieren te erkennen en te steunen.

In 1919 werd Weizmann president van de Zionistische Wereldorganisatie. Als president van deze organisatie wees hij de gewapende opstand in Palestina af. Hij was ook geen voorstander van illegale immigratie.

* Op 14 mei 1948 (75 jaar geleden) werd de staat Israël uitgeroepen. Chaim Weizmann werd tot eerste president gekozen. Tot aan zijn overlijden in 1952 bleef hij dat. Hij werd 77.

Verder op 16 mei: