IJSHEILIGEN

Wie zijn ze, de … IJsheiligen? “Nooit van gehoord, meneer”, is het antwoord van meestal jonge mensen. Wij, de ouderen van rond de 80, weten beter.

In deze periode van 4 dagen werd ook het onderwijzend personeel van de gemeente met leerlingen en al door de pastoor de velden ingestuurd om de jonge plantjes met gebeden en gezangen te behoeden voor nachtvorst en gespaard te blijven van noodweer en honger.

* Vandaag 11 mei startte de vierdaagse IJsheiligenweek met meneer Mamertus, in de 5de eeuw bisschop van Tongeren. Hij voerde de kruisdagen in : drie boetedagen in de aanloop naar Hemelvaart.

* Morgen 12 mei is Pancratius aan de beurt. Hij werd geboren in het huidige Turkije omstreeks het jaar 290. Als 14-jarige reisde hij met zijn oom naar Rome en liet er zich dopen. Net op een ogenblik dat de christenvervolging er een hoogtepunt kende. De jonge blaag Pancratius weigerde zijn geloof af te zweren en werd … onthoofd. Eikes …

* Servatius van Maastricht was in de 4de eeuw de eerste bisschop van de Nederlanden. Hij kreeg 13 mei op de kalender toebedeeld. We kennen hem ook omwille van zijn pelgrimsreis naar Rome. Hij stierf rond 384 in Maastricht een natuurlijke dood.

* 14 mei is de de dag van de welgestelde Romeinse burger Bonifatius van Tarsus. Die stierf in 307 de marteldood tijdens de christenvervolging. Na het tweede Vaticaans Concilie verdween hij echter van de heiligenkalender en was hij niet langer ijsheilige.

** In sommige streken is er nog een vijfde ijsheilige. Omdat ze haar geloof niet wou afzweren werd Sophia van Rome, net als Pancratius voor haar, een kopje kleiner gemaakt. In Duitsland is 15 mei ‘Sophieëndag’ of ‘dag van kalte Sophie’.