KAPELLETJES IN LAAKDAL en BLAUBERG

De afgelopen maanden is het parochieteam Blauberg, kerkfabriek Veerle, Heemkring Laakdal (LWGH) en Erfgoed Herselt) volop bezig geweest met het inventariseren van onze … kapelletjes.

* Niet alleen werden de kapelletjes in kaart gebracht, ook werd getracht het verhaal van al deze kleine gebedsoorden te achterhalen en werd uitgezocht wie ze tot op heden onderhoudt en of ze überhaupt nog onderhouden worden. Het resultaat: meer dan 60 stuks in Veerle en meer dan 40 in Blauberg!  

* Om deze kleine, lokale erfgoedplekjes weer in de aandacht te brengen, hebben we een fietsfotozoektocht uitgestippeld. Die kan deze zomer gefietst worden tussen 03/06 en 10/09. We zullen meer  dan 80 kapelletjes bezoeken.

* Ook werd een kleine tentoonstelling samengesteld met de focus op onze kapelletjes, onze mensen, onze verhalen. Eveneens te bezoeken in de komende zomermaanden in onze kerken.

* In een later stadium zal er nog een duurzaam boekje uitgegeven worden en zal de fietsroute in de Erfgoedapp opgenomen worden. Meer nieuws volgt.

– Steffie Peetermans & Glen Van Meeuwen –