BRONSTRAAT … of doodgewone PUT ?

 Jarenlang werd er gesproken over het bronnetje in de Hulstsestraat aan het Wijngaardbos. Sommigen durfden zelfs het woord “miraculeus “ gebruiken en nog andere “sommigen “ dronken zelfs van het water om … te genezen.

In een uitgave van de JAREN 1970 beschreven wij hoe de nieuwe straatnaam “BRONSTRAAT” toch niet zo supergoed gekozen is , vermits er nooit van enige bron sprake is geweest!

Tot in de helft van de jaren zeventig , 1977 (?), bij de afwerking van de eerste ouderenwoningen van het OCMW, zijn we het water gaan volgen vanaf het lopende pijpje in de Hulstsestraat en zo verder de berg in.

Wij stootten toen op een zeer oude waterput waarvan het bovenste deel ietsje hoger lag dan het pijpje in de gracht , zodat het water van de volle put steeds in de gracht overliep.

*** Op de foto kijkt Jos Janssen ernaar en Ludo Helsen loopt er naartoe .

Om de stabiliteit van de woningen niet in het gedrang te brengen is er nooit verder in de berg gegraven om meer over de put te weten te komen.

Is de put aangelegd om het ijzer-erts-water een beetje te filteren ? Dat zou kunnen . Maar daarover is tot nu toe geen enkele verdere verklaring gevonden.

In het vorige artikel is dan ook uitgelegd waarom het water van de put niet in de mooie arduinen opvangbak kan geraken. Wij verwijzen ernaar maar wij komen er niet op terug.

En zo zijn er in elk dorp wel geheimen die nooit meer uitgeklaard raken. Toch wilden wij deze foto nog even publiceren. Want daarmee weten jullie meteen waar de gevonden put ligt… Nabij de Bronstraat…..die eigenlijk… een ordinaire put is.

Louis Vuren