Renovatie fietspad Stwg Oosterlo

Als alles naar wens verliep, zou de gemeentelijke technische dienst vanaf gisteren maandag 23 januari al begonnen zijn met de renovatie van het fietspad langs de Steenweg op Oosterlo.

Momenteel ligt het bestaande voetpad er onveilig bij. Concreet wordt het gedeelte tussen de Tempelstraat en de Schoolstraat langs de zijde van de oneven huisnummers aangepakt.

Frank Sels : “De vernieuwing van het bestaande fietspad kadert in de beleidsvisie van het gemeentebestuur om binnen deze legislatuur € 500.000 gefaseerd te investeren in het kader van verbetering van voet- en fietspaden binnen Laakdal.”

Burgemeester Tine Gielis: “De werken worden gefaseerd uitgevoerd in stroken van maximaal 30 meter om de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken. Voor gemotoriseerd verkeer zal tijdens de werken beurtelings verkeer van kracht zijn. Fietsers en voetgangers krijgen een beveiligde doorgang om de werken te passeren.”

Onder voorbehoud van de weersomstandigheden zullen de werken volgens de huidige planning voltooid zijn op 24 februari.