Tine Gielis, cd&v lijsttrekker 2024

De eindejaarsperiode is steeds een moment om voor- en achteruit te kijken. Dat deed ook Cd&V Laakdal.

De verkiezingen zijn nog niet meteen in zicht. Toch heeft Cd&V Laakdal al een kandidaat voor het burgemeesterschap.

Cd&V is het al unaniem eens om Tine Gielis andermaal als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 te sturen.

“Tine kan intussen terugblikken op 16 jaar ervaring als burgemeester en heeft voor de komende bestuursperiode nog heel wat ambities.  Met Tine kent Laakdal een burgemeester die voor iedereen bereikbaar is en transparant in haar communicatie naar de individuele burger”, weet cd&v-voorzitter Stein Voet.

**  Als burgemeester drukte Tine haar stempel door vooral te werken aan

>       verkeersveiligheid: fiets- en voetpaden, openbare verlichting

>       dorpskernvernieuwing: aantrekkelijke marktpleinen creëren

>       het verenigingsleven: accommodatie, financiële, logistieke en materiële ondersteuning aan verenigingen

>       erfgoed: monumenten of leegstaande gebouwen nieuw leven inblazen

>       kinderopvang: elke deelgemeente heeft een nieuwe locatie voor de buitenschoolse kinderopvang ‘t Kakelnestje.

>       ontmoetingsruimte: na de realisatie van Capellebeemden in Klein-Vorst beschikt elke deelgemeente over een zaal.  Dit is een taak die we als gemeentebestuur hebben overgenomen van de parochie.

 

Voor de bestuursperiode 2024-2030 staan onder andere volgende projecten in de steigers: het restaureren en herbestemmen (met subsidies) van de pastorijen van Veerle en Klein-Vorst, het herinrichten van de dorpskernen van Klein-Vorst en Veerle (inclusief de Vineasite), het realiseren van nieuwe nieuwe fietspaden/verbindingswegen.

 

Burgemeester Tine Gielis: “Ik ben bijzonder fier om de lijst namens cd&v Laakdal opnieuw te mogen trekken. Zoals de voorbije jaren, kies ik voor een politiek op mensenmaat en vanuit het hart. Op deze manier hoop ik opnieuw het verschil te maken. Ik sta hierin uiteraard niet alleen, maar wordt geflankeerd door een zeer divers en geëngageerd team, met zowel ervaring als jeugdig enthousiasme.