KERSTvieringen

Oudjaar zaterdag 31 januari

16.00 u. Sint-Trudo Meerhout

 

Nieuwjaar zondag 1 januari – Hoogfeest Moeder Gods

09.30 u. O.-L.-Vrouw Wijngaard Veerle

11.00 u. Sint-Jozef Meerhout-Berg

https://img.freepik.com/free-photo/epiphany-day-female-male-figurine-with-cattle-baby_23-2148746768.jpg?w=900&t=st=1671444544~exp=1671445144~hmac=c9c4d09d67c29ab9c6b10004797d195eb1c390c803bbec4f0caa6853293ebd2b

druk ook op …

Pastorale Eenh. H. Norbertus dec. ’22

Zalige Kerstdagen,  Eric