3-provinciën-punt

“Het boompje dat het eindpunt van 3 provincies moet voorstellen, klopt van geen kanten, maar oogt goed”, aldus Louis, de zoon van een voormalige rijkswachter, die gehuisvest was in de voormalige rijkswachtkazerne van Vorst die voor het huidige gemeentehuis van Laakdal was gelegen.

Het actieterrein van de Antwerpse – , Brabantse – en Limburgse rijkswachters eindigde op ‘een’ punt voor de abdij van Averbode. Op de hoogste helling (het dichtst bij u) van de foto moet dit punt liggen. Maar soit.

In de jaren 50 behoorde het “Averboodsebos” nog tot de provincie Brabant en lag het 3-provinciën-punt niet westelijk van de N165 , want die lag daar nog niet.

Het paadje van weleer is nu een beetje rechter getrokken. Ook behoorde een stukje landbouwgrond oostelijk nog bij de provincie Antwerpen.

De grens lag rechts van die weg en werd gevormd door een aarden paadje waar een stroper links door een Limburgse en rechts door een Brabantse boswachter kon gepakt worden. (foto doortrekken tot aan de Luiksedreef)

“Ook dat kon opgelost worden door de lichtbak midden op het paadje te zetten. Dat laatste vernam ik voor waarheid als kind van mijn vader-rijkswachter.”

 Vergeet dus het boompje èn de poort van de abdij als absoluut smeltpunt van de drie provincies.  (LL)