VUREN DENKT NOG VERDER NA 210

Een mis voor de onderpastoor!
.
.
Oudere mensen geloven het niet maar het is echt . Veel jonge mensen kunnen geen duidelijke bepaling geven voor het woord “onderpastoor”. En dat mag ons niet verbazen , want zij hebben dat woord misschien nog nooit gehoord .
.
Het woord staat nog wel in de Woordenlijst der Nederlandse Taal en het wordt er uitgelegd als “een geestelijke die in een parochie werkt zonder er verantwoordelijk voor te zijn “of “ een geestelijke die de pastoor helpt.”
.
Tot een jaar of twintig geleden , toen er nog meer priesters waren , was er in elke grote parochie een pastoor EN een onderpastoor . Die onderpastoor was een jonge priester die de pastoor van de parochie bijstond en die meestal ook in de pastorie woonde .
.
Ook in Veerle is er gedurende honderden jaren zo een onderpastoor geweest , een jonge geestelijke die daar leerde hoe hij later pastoor zou kunnen zijn .
.
In historische tabellen over de parochie zal er vaak wel een volledige lijst aanwezig zijn van de namen van de pastoors vanaf de middeleeuwen tot vandaag , maar zo een lijst van onderpastoors is er op vele plaatsen niet .
.
En nu zien wij plots dat er zondag een mis is voor een Veerlese onderpastoor , namelijk voor “Joris “ Machielsen . En terecht . Ik heb zelf ook al bijna een heel jaar lang die datum van 25 september in het oog gehouden en in mijn agenda geschreven omdat op die dag E.H. Machielsen honderd jaar geleden geboren werd!
.
En waarom ? Niet in de eerste plaats omwille van zijn onderpastoor zijn , maar wel omwille van het feit dat hij de meest waardevolle feiten over de Veerlese geschiedenis heeft samengebracht en heeft opgetekend .
Niemand die op dat gebied na hem is gekomen heeft hem ooit overtroffen . Daarom is hem even herdenken , ook al is hij al vijftig jaar geleden overleden , een daad van normale dankbaarheid .
.
Ik durf zeggen dat ik hem ook goed gekend heb en dat ik hem enorm apprecieer , maar ik heb ook wel een aantal àndere onderpastoors van Veerle gekend of goed gekend.
.
Vanderwaeren en Keysers heb ik pas achteraf leren kennen , wanneer ze al enige tijd uit Veerle weg waren en ook hun inzet hier heb ik weten in te schatten , maar vanaf Bamps en Machielsen heb ik ze allemaal gekend en heb ik vaak met ze omgegaan , met Roger Van der Veken , met Rik Smits , met Christaan Vanderburgt , die ook even onderpastoor was , om het bij de overledenen te houden , en ik wil met de hand op het hart zeggen dat ze allemaal meer dan hun best hebben gedaan en dat ze allemaal meer hebben gedaan dan wat hun kerkelijke taak was , ieder op zijn manier en volgens zijn begaafdheid .
.
Bamps heeft de mensen van de Heide overtuigd van hun grote waardigheid , Vanderburgt heeft de Braziliaanse vrolijkheid in de kerk gebracht , en ook de humor , net zoals Rik Smits , Roger Van der Veken is te korte tijd hier geweest maar heeft weer rust in de parochie gebracht .
Dat wat de onderpastoors betreft van de laatste tachtig jaar die begraven zijn op het Averboodse kerkhof .
.
Dit is niet in de eerste plaats een “de mortibus nihil nisi bene “ , geen “over de doden niets dan goeds “ , maar een vraag om bij onze dankbetuiging aan 1 onderpastoor ook even te denken aan de inzet van alle andere overleden Veerlese onderpastoors die wij gekend hebben.
L.H.