VUREN VRAAGT ZICH AF …        206

…of de koude oorlog nu terug is ?

Onze generatie is opgegroeid met de Koude Oorlog. Jarenlang waren de kernraketten uit het oosten op ons gericht . De onze stonden in Kleine Brogel en ze mikten op Moskou , Praag en Warschau, misschien zelfs op Oost-Berlijn!

We waren er ons bijna niet van bewust hoe weinig ver we maar mochten reizen , vooral in oostelijke richting . In Hannover moesten wij al op onze rem gaan duwen en tot in Praag geraakten wij niet. Of soms eens heel uitzonderlijk en na maanden wachten op een toelating . En dan mocht je meestal nog naar een andere plek dan die wij hadden aangevraagd.

Van de vele dorpsgenoten die minstens één jaar legerdienst moesten doen waren er een groot aantal gelegerd nabij het Ijzeren Gordijn , dat de westerse wereld van het oosten scheidde.

De enkeling die het voorrecht had in die tijd naar het Verre Oosten , dat wil zeggen naar Japan, te moeten reizen , kon dat alleen over de Noordpool met een tussenlanding in Anchorage ( Alaska) , want in het luchtruim van dat oosten was er geen westers vliegtuig toegelaten . Noch over de Sovjet-Unie en de andere landen van het zogenaamde Warschaupact , noch over China.

Jarenlang was onze wereld eerder klein , maar wij waren het gewoon. Wij dachten dat het ook altijd zo zou blijven. Ik herinner me nog goed hoe ik in mijn “Duitse tijd” van 1968 tot 1975 meewarig reageerde op collega’s die geloofden in de hereniging van hun land.

Wij waren het vrije Westen en enkele honderden kilometer verder woonde de vijand , de goddeloze communisten .Twee werelden waren het.

Alhoewel wij het al wel enkele weken hadden voelen aankomen veranderde dat plotseling op 9 november 1989 (geboortedag van mijn vrouw Treis in 1945 – om nooit te vergeten)

Het hoogtepunt was het doorbreken en dadelijk daarna het afbreken van de Berlijnse muur , die er in de grote vakantie van 1961 was gekomen . Op enkele maanden tijd zakte heel het Sovjet-Oosten letterlijk als een kaartenhuisje in elkaar.

Wat niemand ooit had voor mogelijk gehouden gebeurde : de grens van prikkeldraad , landmijnen , soldaten met automatische geweren …die dwars door Europa liep van noord naar zuid, verdween!

Hoe mooi waren de dagen toen !

De wereld ging echt voor ons open. De Sovjet-Unie hield op te bestaan , de Russen trokken hun troepen terug uit alle Oost-Europese landen.

Die landen werden op korte tijd bijna één voor één lid van de Europese Unie.

Het luchtverkeer werd vrij, bijna over de hele wereld .

Jo Haazen, de geprezen beiaardier van Mechelen werd ook beiaardier van de Sint-Peter-en-Pauwelkathedraal in Sint-Petersburg en speelde er op de beiaard die wij met verenigingen en overheden van dit land aan de Russen hadden geschonken.

* Copain,
Het is Jo Haazen .
De jongen is nu ongelukkig omdat hij niet zo erg tegen Poetin is , en dat blijken ze in Mechelen niet graag te hebben!
In het Russisch heet beiaard trouwens …Malinowsky klokken …..Mechelse klokken!!!
Lth … erg bedankt voor de toelichting

Wij reisden door Rusland en de Oekraïne , van Sint-Petersburg tot Berdiansk , net of het Frankrijk of Nederland was.

Zelfs de NATO verklaarde nog tot een jaar of tien geleden dat Rusland eigenlijk onze bondgenoot was!

Van het ongelovige communistische land bleef niet veel over. Het grootste aantal Russen waren orthodox-gelovig , de ongelovigen in de wereld begonnen zich eerder op te hopen in de oude landen van de vrijheid ….

De wereld stond echt voor ons open …..wij reisden echt waar wij wilden , wij geraakten op plaatsen in de wereld waarvan wij dertig jaar geleden amper durfden te dromen…..

Wij hadden geen vijanden meer!!!!

En plots , nadat wij krakend trachtten op te staan uit de pandemie , gebeurde wat niemand van de gewone mensen had verwacht.

Plots zaten wij weer in de koude oorlog , en voor een deel zelfs in de echte oorlog , met maatregelen die voor anderen bedoeld waren , maar die ons pijn zouden doen…..wachtend op de harde klappen die nog zouden kunnen vallen…

Begin 2022 is de wereld veranderd!  Wij horen op de nieuwsberichten dat wij weer vijanden hebben……

Louis VUREN

 

Jo Haazen

*** In het Russische Sint-Petersburg, de prachtige kunststad, woont en werkt de voormalige Mechelse stadsbeiaardier Jo Haazen (geboren 1944) nu al verscheidene jaren.  Eerder sporadisch komt hij nog eens naar ons landje afzakken.

* Enkele maanden geleden liep ik hem in Mechelen toevallig nog tegen het lijf, maar durfde geen gesprek beginnen

Jo Haazenartistiek, flamboyant, charismatisch…  Hij is het allemaal.  Maar vooral is hij een wereldautoriteit van beiaardkunst.  Van Oost tot West is hij een man waarnaar opgekeken wordt …(lv) Maar is het wel de man die ik bedoel ? Ludo Helsen zegt het volgende …

* Copain,
Het is Jo Haazen .
De jongen is nu ongelukkig omdat hij niet zo erg tegen Poetin is , en dat blijken ze in Mechelen niet graag te hebben!
In het Russisch heet beiaard trouwens …Malinowsky klokken …..Mechelse klokken!!!
Lth … erg bedankt voor de toelichting !