DE VISIE VAN VUeREN 205

De Koning spreekt en…wordt tegengesproken…..!
.
Het was van 2019 geleden dat dit vaderland nog eens echt zijn nationale feestdag mocht vieren met alles erop en eraan , met een defilé van ons leger om onze vijanden af te schrikken ,en met een toespraak van de koning de dag ervoor! Dat die rede heel speciaal zou worden hadden wij al wel aangevoeld!
.
Onze vorst leidde “zijn langste toespraak ooit “ in met positief nieuws: Na twee jaar had de regering ons uit de coronamiserie bevrijd en had ze ons opnieuw weggeleid naar de bijbelse groene weiden. Gedaan met de coronapas in het restaurant , gedaan met landgenoten die niet meer overal binnen mochten …gedaan met ouderen die in de rusthuizen eenzaam moesten sterven afgezonderd van hun naaste familie ….gedaan vooral ook met die mondmaskers….
.
Maar hij had die positieve inleiding nog maar net uitgesproken of professor Van Ranst , die waarschijnlijk pas officieel had vernomen dat zijn naam niet op het lijstje stond van de nieuw benoemde baronnen , zei met een monkellach dat wij in september allemaal wel opnieuw met een mondmasker zouden rondlopen….
.
Onze vorst was daarna zo uit zijn lood geslagen dat hij ook over minder aangename gebeurtenissen begon te praten , over de overstromingen van de Vesder , de Ourthe , de Gileppe en over het overgrote deel van de inwoners die maar verarmden en verarmden .
.
Het was duidelijk dat sommige regeringspartijen erop hadden aangedrongen dat zeker niet te vergeten , en dan voegde hij er nog iets aan toe wat waarschijnlijk de eerste minister zelf hem had gevraagd : duidelijk iets te zeggen over die eenheid in Europa bij het steunen van Oekraïne en hoe de overweldiger aan het kortste eind zou moeten trekken. Het scheelde niet veel of de vorst verklaarde Rusland de oorlog…maar….er daagde weer een “maar” op…..
.
Op dat zelfde moment hadden al drie Europese lidstaten laten weten dat zij er in de verste verte niet aan dachten het advies van de Europese Gemeenschap over het minder gebruik van gas op te volgen , en eveneens op hetzelfde ogenblik vergaderde de Hongaarse regering bij de overweldiger in Moskou zelf om hun eigen gasbevoorrading veilig te stellen .
De koning begon er zichtbaar zenuwachtig van te worden en was blij dat er maar één ding meer overschoot..
.
Want toen hij alles in zijn toespraak had verwerkt wat hij van de verschillende regeringspartijen niet mocht vergeten te zeggen dacht hij plots nog aan wat de Groenen hadden gevraagd en wees hij nog eens expliciet op de stijgende energieprijzen die uiteindelijk toch goed zouden zijn voor het hele klimaatgebeuren
.
Misschien is dat waar , en daar werd ik dan slecht gezind van want ik heb niet graag dat de brandstof steeds maar opslaat , en ik niet alleen denk ik.
Maar aan de andere kant : waarom de Groenen geen troostsuccesje gunnen nu ze al akkoord moeten zijn met nog tien jaar langer elektriciteit uit kernenergie!! Ook Groenen kunnen dus van gedacht veranderen.
Louis VUEREN