DRUK ALVAST OP ROOD

*** Ik ontvlucht de nabijheid van mensen niet, maar het is de eeuwige verre afstand tussen mens en mens die mij in eenzaamheid drijft.  (Friedrich Nietzsche)

*  De Vlaamse kunstenaar Peter Paul Rubens overleed op 30 mei 1640 in het Rubenshuis in Antwerpen.

*  Napoleon Bonaparte was na zijn aftreden in ballingschap naar Elba vertrokken. Met het Verdrag van Parijs werd op 30 mei 1814 de Zesde Coalitieoorlog tegen Frankrijk beëindigd.

(AbsoluteFacts.com)