Pastorale Eenheid Meerhout-Laakdal

Vandaag 29 mei ’22  was het patroonsfeest H. Norbertus in KERK EN SCHOOL OLV WIJNGAARD VEERLE

Op deze vijfde zondag van mei vierden wij één feestelijke gezamenlijke eucharistie Meerhout-Laakdal. Wij zetten onze priesters Jef Hartman en Gaston Hofman in de bloemetjes!

Tot op gezegende leeftijd hebben zij zich geëngageerd als voorganger in onze vieringen. In de toekomst zal dit slechts bij gelegenheid nog gebeuren.

Graag gunden wij hen dit feestelijk moment om hen te danken. Wij betrokken ook onze andere priesters in deze blijk van waardering.

Wij vierden tevens het vijfjarig bestaan van onze Pastorale Eenheid Meerhout-Laakdal! Tenslotte dankten wij al onze medewerkers voor hun engagement met een gezellige vrijwilligersreceptie in basisschool De Wijngaard. (Eric en Michel)