Dorpskern Veerle wordt veiliger

De verkeersveiligheid in de dorpskern van Veerle in Laakdal is aan een verbetering toe. Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een grondige herinrichting.
“In de toekomst leggen we nieuwe fietspaden en veilige kruispunten aan. Ook de omgeving van de scholen wordt aangepakt” zegt Simon Tullen, projectleider van Wegen en Verkeer.”
.
* Tijdens de infomarkt van woensdag 27 april worden de toekomstplannen getoond in basisschool De Wissel. Iedereen welkom.

Veerle ligt op de kruising van twee drukke verbindingswegen: de N127 (Oude Geelsebaan/ Veerledorp/ Diestse Baan) en de N141 (Vorstse Baan). Het centrum krijgt daardoor veel verkeer te verwerken.
.
.
Wegen die ook veel gebruikt door fietsers en voetgangers. Maar de weginfrastructuur in Veerle is niet langer aangepast aan de combinatie van al dat verkeer. De smalle, onveilige fiets en voetpaden en de oversteekplaatsen zijn onveilig, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.
.
Grondige herinrichting van het centrum
.
“Wegen en Verkeer zorgt voor een grondige herinrichting van het centrum van Veerle, waar de twee gewestwegen samenkomen”, aldus nog Simon Tullen. “De rijwegen worden vernieuwd en we leggen overal brede fiets en voetpaden aan. Extra aandacht is er ook voor een herkenbare, veilige omgeving van de scholen. Tenslotte zorgen we voor meer groen in het straatbeeld. Zo maken we Veerle een stuk veiliger én aantrekkelijker.”

.
.
Lokale experten kijken mee
.
Bij de opmaak van de ontwerpplannen werd samengezeten met een klankbordgroep waarin vertegenwoordigers van de scholen, handelaars, landbouwers, Fietsersbond, kerkgemeenschap … samenkwamen. Stuk voor stuk lokale experten met veel lokale kennis. Door samen na te denken, ligt er nu een plan op tafel dat helemaal op maat van Veerle ontworpen is.
.
Tine Gielis, burgemeester:“Naast de gewestweg nemen we ook de gemeentewegen die hierop aantakken mee onder de loep. In de huidige fase bespreken we alle plannen met de aangelanden, ondernemers en andere betrokkenen. Belangrijk om tot een gedragen plan te komen.”
.
Infomarkt 27 april
.
Nu woensdag 27 april organiseert Wegen en Verkeer i.s.m. gemeente Laakdal een informatiemarkt waar de plannen getoond worden aan de inwoners van Veerle. De infomarkt vindt plaats in basisschool De Wissel (Kapellestraat 9, 2431 Laakdal). Meer informatie en inschrijven via
www.wegenenverkeer.be/laakdal.
.
Start in … 2028
.
.
De werken in Veerle volgen op de werken aan de Averboodsebaan (N165), waarbij de fietspaden heraangelegd worden, inclusief het kruispunt met de Diestsebaan. Volgens de huidige planning is de start van de werken voorzien voor … 2028. ”
.
Frank Sels, schepen van Mobiliteit: “Uiteraard zal het inderdaad nog wel een tijdje duren vooraleer de spade de grond ingaat. In afwachting zullen we op basis van de resultaten van de enquête in de drie scholen een aantal quick wins trachten te realiseren op ons onderliggend wegennet. Daarnaast kunnen alle leerlingen van Veerle die willen en kunnen, intekenen op Bike2School om  duurzaam naar school te fietsen of te steppen. In samenwerking met de drie scholen zullen we een fietspooling uitwerken.