TIJDSCHRIFTEN-BOEKEN-IJS en KAAS

Zonnekind – Zonneland – Zonnestraal – Doremi en Vlaamse Filmjeszoveel titels voor evenveel educatieve tijdschriften waarmee kleuters en scholieren leerden lezen. De eerste nummers liepen in 1880 al van de persen in de Averboodse norbertijnenabdij.

Cathérine De Kock ging voor De Standaard bij abt Marc Fierens polsen wat er eigenlijk aan de hand is nu de Antwerpse maatschappij Plantyn, onderdeel van het Nederlandse NPM Capital, Uitgeverij Averbode én haar Franstalige poot Editions Erasme heeft overgenomen. Plantijn geeft zowel opvoedkundige tijdschriften en boeken uit als digitale leermiddelen.

* Abt Marc Fierens vindt het jammer dat de abdij de uitgeverij uit handen moet geven, maar is anderzijds toch tevreden dat de abdij daarmee de toekomst van hun tijdschriften en boeken kan verzekeren. Twee paters blijven aan de slag bij de uitgeverij: eentje voor de religieuze boeken, een andere voor de geluidsopnamen die leerkrachten bij hun uitgaven meekrijgen.

* Met de overgave gaat ook een stukje  Vlaamse uitgeversgeschiedenis over in Nederlandse handen. Uitgeverij  Averbode  ontstond destijds op initiatief van de Aartsbroederschap van de OLV van het Heilig Hart, een vereniging van bedevaartgangers die per sé het Mariabeeld in de abdijkerk wilden zien. De vereniging telde op zeker ogenblik meer dan 200 000 leden…

* In 1920 ontstond Zonneland. Na W.O. II lanceerden de paters ook Zonnekind en Zonnestraal. De Vlaamse Filmpjes gingen in 1930 van start. Al die drukwerken moesten de christelijke waarden verspreiden. John Flanders schreef meer dan 100 verhalen voor die reeks. De katholieke bekeringsdrang is er vandaag helemaal uit.

* Abt Fierens zegt dat de uitgeverij zeker in de jaren ’60 en ’70 flink wat geld opbracht, maar de voorbije vijf waren de moeilijkste in de geschiedenis van de abdij. Papieren tijdschriften werden minder populair en de overname, gevolgd door het failliet van een Franse uitgeverij, kostte de abdij een pak geld.

* Abt Fierens heeft nog meer zorgen. De paters kregen onlangs ook het bericht dat ze moesten stoppen met hun melkveeboerderij, die al sinds het jaar 1 134 bij de boerderij hoort. Die zou de stikstofnormen overschrijden. Wat inhoudt dat de abdij geen kaas en ijs meer kan maken. Daartegen werd beroep aangetekend. Wordt vervolgd.

– Meer in dS van 21.04.22 –