Restauratiewerken in Eindhout – HAM

Gisteren 28 februari startte firma Frans Corvers uit Vorst met de restauratiewerken aan de kapel van Ham.  

Het dak en het torentje zullen hernieuwd worden . Daarna worden ook de buitenmuren hersteld. De werken zullen ongeveer twee maanden duren . Tijdens die periode zal de kapel om veiligheidsredenen gesloten blijven.

* Even wat info over dit beschermd monument: BRON:  https://www.eindhout.net/kapelham.htm

* De muren van de kapel bestaan uit baksteen, in een nis boven de deur staat een beeld van OLV Van zeven weeën.  De kapel werd vermoedelijk gebouwd in 1681 door Adriaan Lenaerts , meier en secretaris van Ham. In die tijd ressorteerde ze onder de prelaat van Tongerlo die heer was van Ham.

* De klok in het torentje werd in 1723 gegoten door Jordanus Smets in opdracht van Jan Ven (Veen)

Op de klok staat: Jordaen Smets heeft mij gegoten. Tot anno 1723. Jan Veen voor de kapel van ons livrawe van de seven wee voor endertham.

* Pas in 1808 kwam er een fusie tussen Eindhout en Ham en werd er overeengekomen dat de onderpastoor van Eindhout elke vrijdag een mis zou opdragen in de kapel. Dat bleef zo tot in … 1969 !

* In 1978 werd de kapel gerestaureerd en erkend als beschermd erfgoed.

* Vanuit de buurtwerking van Ham worden er nog geregeld activiteiten georganiseerd. Een misviering op de vooravond van de meimaand, een viering op de tweede zondag van juli (vroeger de start van ‘kapellekeskermis’) en een wekelijks gebedsmoment tijdens de maanden mei en oktober. In die periode is de kapel dagelijks geopend, tijdens de winterperiode enkel in het weekend.

* De kapel was en is nog steeds een oord van rust, stilte en bezinning voor de vaste bezoeker maar ook voor de toevallige wandelaar of fietser die er een kaarsje komt branden of gewoon even tot rust kan komen.

** De restauratie van het interieur is voorzien voor 2023 , volgend jaar reeds .

Meer info bij uw parochiepriester

e.seghers@abdijaverbode.bewww.abdijaverbode.be – www.averbodemoment.be