De maand februari

Vandaag begint de maand februari, de tweede maand van het jaar in de gregoriaanse kalender. De maand telt 28 dagen in gewone jaren, en 29  in schrikkeljaren. Daarmee is februari de kortste maand van het jaar.

* In de oudste versie van de Romeinse kalender, die tien maanden telde, kwamen de maanden januari en februari nog niet voor. Het jaar begon met maart. December was de laatste maand van het jaar en werd gevolgd door een periode die geen eigen naam had.

* In de zevende eeuw voor Christus werden twee maanden aan het Romeinse kalenderjaar toegevoegd. Die kregen de namen januari en februari.

* De schrikkeldag verrekende men logischerwijze aan het einde van het jaar, dus aan het eind van februari. Later werd januari dus de eerste maand van het jaar en februari de tweede. De schrikkeldag bleef bij de tweede maand.

* De maand februari is genoemd naar de Romeinse god Februus, de god van de purificatie/onderwereld. Bij de oude Romeinen was februari de maand van de grote reiniging en boetedoening (de februa). Zij vierden in deze maand hun Lupercalia, reinigings- en vruchtbaarheidsfeesten) ter ere van de wolfsgod Lupercus.

* In dezelfde periode vierden de Germaanse stammen langs de Romeinse grenzen een ontuchtig vrouwen- en vruchtbaarheidsfeest. De Romeinen vonden dit heidense riten en duidden die feesten aan met de naam Spurcalia, naar het Latijnse woord spurcus dat smerig betekent.

* De naam sprokkelmaand kan afgeleid zijn van het Oudnederlandse sporkelen, dat springen betekent. Eens in de vier jaar verspringt een dag. In veel Oudnederlandse teksten wordt sporcle gebruikt om de maand februari aan te duiden. Later vatte men dat dit woord een verbastering was van sprokkel dat sprokkelen en sprokkelmaand werd.

* Alternatieve namen voor februari zijn sprokkelmaand, schrikkelmaand, kortemaand, slijkmaand, regenmaand…

* In februari ligt de gemiddelde temperatuur een fractie hoger dan in januari, al zijn veel kouderecords juist in februari gebroken. De eerste week van februari is vaak de koudste periode van het hele jaar…Je bent verwittigd!

.

  • De sterrenbeelden in februari zijn Waterman en Vissen.
  • Februari telt 29 dagen als het jaartal deelbaar is door 4 (2020 was de laatste sprokkelmaand, schrikkelmaand, kortemaand – 2024 de volgende)

– Met dank aan Wikipedia , dé moderne online encyclopedie –