KORTSTE DAG VAN HET JAAR

21 DECEMBER KORTSTE DAG VAN HET JAAR 2021

Weerman Frank Deboosere verduidelijkt even …

Frank: “Als je naar de kalender kijkt, stel je vast dat vanaf 17 december de dagen ’s avonds al beginnen te lengen. Pas op 4 januari begint de zon ’s ochtends vroeger op te komen.  De vroegste zonsondergang heeft plaats op 13 december. De meest late zonsopkomst gebeurt op 30 december.”

 Wat is er aan de hand?

Frank: “De aarde draait rond de zon. Die baan is geen cirkel, maar een ellips. In de winter bevindt de aarde zich dichter bij de zon dan ’s zomers.  Op 4 januari 2022 bevindt de aarde zich op een afstand van ongeveer 147 miljoen km van de zon. Een goeie zes maanden later, op 4 juli 2022, is de aarde het verst verwijderd van de zon, op een afstand van 152 miljoen km van de zon.  Daardoor zal de aarde ’s winters ook wat sneller rond de zon draaien. Dat is een toepassing van de tweede wet van Kepler (de perkenwet). De draaiing van de aarde rond zijn as is constant. En dus zien we de zon begin januari meer achterlopen ten opzichte van de sterren dan begin juli.”

Kortste dag ?

– “Bij het begin van de astronomische winter (21 december 2021) hebben we wel degelijk de kortste dag van het jaar. Maar dat verschil is niet symmetrisch verdeeld over de zonsopgang en de zonsondergang, omdat de aarde eind december dicht bij de zon staat en omdat de aardas schuin staat ten opzichte van de baan rond de zon.”

– “Hetzelfde fenomeen doet zich trouwens ook voor bij het begin van de astronomische zomer. De vroegste zonsopkomst van het jaar is op 16 juni 2022. De meest late zonsondergang van het jaar gebeurt op 25 juni 2022. De astronomische zomer begint op 21 juni 2022.”

– Vandaag 21 december 2021 begint de astronomische winter om 16:59 uur precies.