BEZOEK van de koning aan ABDIJ AVERBODE

 

Vandaag woensdag 17/11 brengen Koning Filip en koningin Mathilde een privé-bezoek aan de abdij van Averbode. Dit ter gelegenheid van …

 

900 jaar Orde van Prémontré

** De Orde van Reguliere Kanunniken van Prémontré werd in 1120 in Frankrijk gesticht door Norbert van Xanten (1080-1136). Norbert vestigde zich in 1120 in het bos van Saint-Gobain (op een twintigtal kilometer van Laon in het noorden van Frankrijk), een plaats genaamd Prémontré.

* De norbertijnen zijn reguliere kanunniken die de regel van Sint-Augustinus volgen, ze verenigen de contemplatieve roeping (gemeenschap van goederen, contemplatief leven en gebed) en het apostolische leven (parochiedienst, onthaal, prediking).

* Na 900 jaar is de Orde van Prémontré op alle continenten aanwezig in 70 abdijen. Aan het hoofd van de Orde staat de generaal-abt, die in Rome verblijft. Er zijn zo’n 1200 religieuzen over de hele wereld.

In België zijn er naast Averbode ook nog de abdijen van Grimbergen, Leffe, Park (Heverlee), Postel en Tongerlo. Elke abdij is volledig zelfstandig.

ABDIJ VAN AVERBODE

* De abdij van Averbode werd gesticht rond 1134  op , wat wij nu noemen het kruispunt van de drie provincies Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen.

* De abdijgemeenschap van Averbode telt op dit ogenblik 52 norbertijnen waarvan er een 32-tal in de abdij wonen. De anderen leven en werken elders. Hun leeftijd schommelt tussen 25 en 93 jaar. De huidige abt is Marc Fierens.

° Het goede verloop van het gemeenschapsleven vergt heel wat praktisch werk in de kerk, huis, bibliotheek, archief en tuin. Verschillende taken zijn verdeeld over verscheidene medebroeders.

* Gastvrijheid is een belangrijk element in het leven van de norbertijnen. Wie dit wenst, kan alleen of in groep in de abdij terecht voor bezinning en gebed, voor een dag of voor langer. De abdij beschikt over een ruim Gastenkwartier en een Bezinningscentrum met alle faciliteiten voor groepen.

* Vanuit de abdij zetten vele medebroeders zich ook in in de parochies rond de abdij, die zich situeren op 3 bisdommen (Mechelen-Brussel, Hasselt, Antwerpen). Een 20-tal medebroeders is actief in parochies of bedevaartsoorden rond de abdij of verder af. Tot dit jaar waren er ook 3 medebroeders werkzaam in Denemarken.

* Op initiatief van de abdij van Averbode werden drie scholen opgericht, die tot vandaag een bijzondere band onderhouden: Het Sint-Michielscollege in Brasschaat, het Sint-Michielscollege in Schoten en de Sanct Norbertskole in Velje (Denemarken). In het college van Brasschaat woont tevens een  gemeenschap van 3 medebroeders.

° Kleine anekdote … Omdat Vejle klinkt als Veijel trokken Herman-Zjeen en ik in 1965 …naar Denemarken en bezochten er de kloostergemeenschap waarvan Veerlenaar Jef Reymen (broer van apotheker Louis) een leidende figuur was…

Economische activiteiten:

* Vanaf het begin van haar ontstaan, voorziet de abdij in haar eigen behoeften. De abdijhoeve is een melkveebedrijf, met op dit moment zo’n 230 dieren (stieren, melkkoeien, vaarzen en kalveren). Ongeveer 120 ha wordt bewerkt om te voorzien in het veevoeder. Het voederprogramma en de melkproductie worden digitaal gestuurd.

* De naam “Averbode” wordt sinds 2016 vermarkt. Meerdere abdijproducten worden op de markt gebracht in samenwerking met partners-producenten: bier, kaas, brood, peperkoek, mosterd, broodmeel. De opbrengsten van deze economische activiteiten worden integraal gebruikt om goede doelen te steunen.

 * De Uitgeverij Averbode/Erasme is een toonaangevende educatieve uitgeverijengroep. De methodes, boeken en digitale toepassingen van Averbode zorgen ervoor dat kinderen kwalitatief leren, denken en groeien. Het religieuze boekenfonds van Averbode biedt een brede waaier van uitgaven voor kinderen en volwassenen.

* Aan de Westpoort van de abdij werd in 2016 het belevingscentrum “Het Moment” geopend. Er is een abdijcafé met huisbrouwerij, de abdijwinkel, een bakkerij. Het is een trekpleister voor de bezoekers van de abdij en voor de talrijke wandelaars en fietsers…