unesco …

Op 16 november 1945 wordt de VN-organisatie Unesco opgericht.

De organisatie, voluit United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, wil bijdragen aan vrede en veiligheid in de wereld. Volgens het statuut wil de organisatie dit onder meer bereiken door onderwijs en verspreiding van cultuur te bevorderen en wederzijds begrip tussen de verschillende staten vergroten.

* Een van de bekendere activiteiten van Unesco is het werelderfgoedprogramma. De VN-organisatie stimuleert onder meer de bescherming van werelderfgoed door het opstellen van deze eigen werelderfgoedlijst.

* Lidmaatschap van de VN-organisatie staat open voor alle leden van de Verenigde Naties. Staten die niet lid zijn van deze club kunnen eventueel toch worden toegelaten door de Algemene Conferentie. Sinds eind oktober 2011 heeft Unesco 195 leden 

* In de jaren tachtig maakte Unesco een crisis door. Die crisis leidde toen zelfs tot een tijdelijke uittreding van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Singapore. Deze landen waren onder meer van mening dat de VN-organisatie onder leiding van de Senegalees Amadou-Mahtar M’Bow te veel was gepolitiseerd.