Sint Franciscus sprak met de dieren

Op de nipper geven we onze lezers nog mee dat het vandaag 4 oktober dierendag is/was. Het is ook de gedenkdag van Sint Franciscus van Assisi, de heilige die volgens de legenden met dieren kon praten.

De San-Francesco-kerk in Assisi werd in de 13de eeuw op het graf van de heilige Franciscus gebouwd.

* De allereerste dierendag vond plaats op 4 oktober 1930. 4 oktober is ook de gedenkdag is van Sint Franciscus van Assisi. De heilige die bekend staat om zijn grote respect voor al het leven en dat van dieren in het bijzonder. Wat was Franciscus voor iemand en waarom werd hij heilig verklaard?

* Giovanni Francesco Bernardone komt ter wereld in 1182 in Assisi in Umbrië. Zijn vader is een rijke lakenkoopman. Omdat zijn vader veel handel drijft in Frankrijk noemt hij zijn zoon Francesco – Fransmannetje.

* Francesco is een levenslustige jongen. Hij heeft hij de ambitie om ridder te worden. Wanneer er oorlog uitbreekt tussen Assisi en Perugia trekt hij ten strijde. Tijdens deze strijdt wordt Francesco gevangen genomen.  Ziek en verzwakt keert hij één jaar later terug naar zijn geboortestad.

* De oorlog, zijn gevangenschap en het contact met armen en zieken verandert het leven van Francesco. Hij besluit zijn leven in rijkdom vaarwel te zeggen en afstand te doen van al zijn aardse bezittingen.

* Hij neemt zijn intrek in het klooster bij de San-Damianokerk in Assisi. Franciscus’ leven staat vanaf dat moment in dienst van God.

* Na twee jaar verblijf in het klooster, begint Franciscus in de omgeving te preken.  Hij noemt alle levende wezens zijn broeders en zusters. Hoewel er spot wordt gedreven met zijn dierenliefde, zijn er ook velen die hem bewonderen om zijn compassie.

* Franciscus verzamelt al snel verscheidene volgelingen om zich heen. Uiteindelijk richt Franciscus de kloosterorde Franciscanen op. In 1217 wordt deze orde officieel erkend door Paus Honorius III.

* Franciscus kon met dieren praten. Zo hield hij een preek voor een groep vogels. In plaats van weg te vliegen, luisteren ze aandachtig naar zijn redevoering.

* Nog beroemder is de legende over een wolf, die de inwoners van het dorp Gubbio voortdurend aanvalt. Franciscus gaat het gesprek aan met de wolf en laat hem beloven, dat hij geen mensen meer zal aanvallen.

* In ruil hiervoor zullen de bewoners van Gubbio hem iedere dag te eten geven. De wolf gaat akkoord met Franciscus’ voorstel en de wolf en de dorpelingen leven voortaan in vrede met elkaar.

* Enkele jaren voor zijn dood trekt Franciscus zich terug in een klooster in Alvernia. Hier krijgt hij in 1224 de wondtekens van Christus op zijn lichaam. Hij is dan al enige tijd ziek, reumatisch en zo goed als blind.

* Franciscus sterft op 3 oktober 1226, 44 jaar oud. Na zijn dood wordt het lichaam van Franciscus in een processie door de stad gevoerd.  Nog geen twee jaar later, op 17 juli 1228, verklaart paus Gregorius IX Franciscus hem ongewoon snel heilig.

* Franciscus’ manier van leven stond symbool voor een verandering in de godsdienstbeleving in de Middeleeuwen. Jezus’ menselijkheid kwam in deze periode steeds meer in de belangstelling te staan.

* De manier waarop Franciscus preekte, sprak veel mensen aan en de verhalen over de wonderen die Franciscus verrichte tijdens zijn leven deden overal de ronde.

* Met de heiligverklaring van Sint Franciscus gaf de paus gehoor aan de roep van het volk. Daarnaast was Sint Franciscus goed voor het imago van de katholieke kerk, die in deze periode van alle kanten onder druk stond.

* Met de heiligverklaring geeft de paus aan de franciscaanse theoloog Bonaventura de opdracht tot het schrijven van het officiële heiligenleven van Sint Franciscus. Het lezen van andere levensbeschrijvingen werd verboden.

* Op Franciscus’ graf in Assisi werd de San-Francesco-kerk gebouwd. Zeer in tegenspraak met Franciscus’ manier van leven werd deze kerk overdadig versierd met afbeeldingen uit zijn leven door de beste Italiaanse kunstenaars van die tijd.

* Sint Franciscus werd de hoofdpatroon van Italië en verschillende Italiaanse steden. Daarnaast is hij uiteraard patroon van de Franciscanen. En daar kwamen werelddierendag en sinds 1979 ook beschermer van het milieu en alle dieren bij.